Zmiany podatkowe dotyczące kosztów uzyskania przychodu

0
89

Począwszy od 2020 r. podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych mogą skorzystać na zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów tzw. hipotetycznych kosztów finansowania inwestycji kapitałem własnym.

– Nowe rozwiązane ma na celu zachęcenie podatników do pozostawiania w spółkach kapitału na samofinansowanie, utworzonego z wniesionych przez wspólników dopłat oraz tzw. zysków zatrzymanych – mówi w rozmowie z MarketNews24 Marta Czerwińska, adwokat, doradca podatkowy w Kancelarii Ożóg Tomczykowski. – Do tej pory bardziej korzystnym rozwiązaniem z perspektywy podatkowej było finansowanie kapitałem dłużnym, którego koszty obniżały podstawę opodatkowania.

Według nowych regulacji do kosztów uzyskania przychodów będzie można zaliczyć tzw. hipotetyczne koszty finansowania stanowiące iloczyn: stopy referencyjnej NBP powiększonej o 1 punkt procentowy i dopłat wniesionych przez wspólników do spółki lub kwoty zysków zatrzymanych, mimo, że koszty te nie zostały faktycznie poniesione.

Odsetki obliczone w ten sposób podatnicy zaliczą do kosztów uzyskania przychodów maksymalnie do wysokości 250 000 zł rocznie.

Możliwość rozpoznania tego kosztu będzie przysługiwała w roku wniesienia dopłaty lub przekazania zysku na kapitał rezerwowy/zapasowy oraz 2 kolejnych latach.

W sytuacji zwrotu dopłaty lub wypłaty zysku (także częściowej), przychodem będzie wartość hipotetycznych odsetek uprzednio zaliczonych do KUP. Przychód powstanie także w przypadku działań restrukturyzacyjnych tj. przejęcia, podziału lub przekształcenia spółki w spółkę niebędącą osobą prawną przed upływem 3 lat. 

Mechanizm ten również nie będzie miał zastosowania, jeśli dopłata czy zysk zatrzymany zostanie przeznaczony na pokrycie straty bilansowej.

– Choć hipotetyczne koszty finansowania mogą być uwzględnione w kosztach uzyskania przychodu od tego roku, to jednak nowe rozwiązanie będzie mogło być stosowane w stosunku do dopłat wniesionych oraz zatrzymanych zysków z 2019 r. – wyjaśnia M.Czerwińska, Kancelaria Ożóg Tomczykowski.

Wideo i tekst: @MarketNews24

Skomentuj

Prosze wpisz komentarz!
Wpisz Imie: