Zagraniczne firmy uciekają z Polski

0
290

Na przestrzeni 2016 i 2015 roku o ponad 60 proc. spadła liczba zakładanych zagranicznych firm w naszym kraju. Z Polski uciekają przede wszystkim spółki handlowe.

Spada zainteresowanie inwestorów zagranicznych Polską. Pokazują to twarde dane liczbowe. Zagraniczne podmioty nie inwestują w Polsce, nie zakładają nowych spółek, oddziałów, fabryk. Trend taki utrzymuje się od trzech lat. Przy czym jeśli w latach 2014 / 2015 tylko o blisko 4 proc. spadła liczba w Polsce zagranicznych oddziałów to już na przestrzeni lat 2015 / 2016 liczba ta spadła o 60 proc. W 2016 roku (do końca listopada) firmy z zagranicy zdecydowały się na otworzenie 243 oddziałów w naszym kraju. W 2015 – 609, a w 2014 roku – 634. W sumie w ostatnich trzech latach w Polsce zarejestrowano blisko 1,5 tys. oddziałów firm zagranicznych.

– Przyczyn tak gwałtownego spadku upatruje się przede wszystkim w rosnącym poczuciu niepewności wśród przedstawicieli kapitału zagranicznego – mówi w rozmowie z MarketNews24 Robert Kremser, dyr. ds. rozwoju biznesu w Bisnode Polska sp. z o.o.

Wydaje się, że wielu rezygnuje z bieżącej działalności w naszym kraju w obawie przed zapowiadanymi i wprowadzanymi ustawami, m.in. ustawie podatkowej, bankowej czy zapowiedź zakazu handlu w niedzielę. – Sytuacji nie poprawia niestabilność prawa – dodaje R.Kremser.

W ostatnich trzech latach wykreślonych ze wszystkich rejestrów zostało 365 firm będących oddziałami i filiami spółek zagranicznych. W 2016 roku wykreślono zagranicznych oddziałów 93, w 2015 roku – 180.

Z Polski uciekają spółki handlowe. W równym stopniu handlu detalicznego i hurtowego. Te stanowią 32,9 proc. ogółu wykreślonych spółek. Blisko 16 proc. to oddział zagranicznych firm z sektora produkcji przemysłowej. 12,6 proc. działalności naukowo-technicznej, 7,4 proc. to przedsiębiorstwa budowlane i blisko 7 proc. to odziały firm finansowych i ubezpieczeniowych.

 

Zdaniem prezesa Związku Przedsiębiorców i Pracodawców kluczowym czynnikiem, który podnosi atrakcyjność Polski w oczach zagranicznych inwestorów, pozostaje jednak dostępność wykwalifikowanej kadry i relatywnie tanie zasoby pracy.

Z raportu think tanku WEI płynie wniosek, że na poziom inwestycji będzie znacząco wpływać również atmosfera i warunki, które zostaną stworzone zagranicznym firmom chętnym do inwestowania w Polsce, a ta jest coraz gorsza/ Autorzy opracowania zwracają uwagę na to, że w ostatnim czasie działania czy też brak działań ze strony rządu nie przekładały się na przychylność inwestorów. Dodatkowe czynniki, takie jak osłabienie kursu złotego, zastój na giełdzie, zapowiedzi repolonizacji banków czy wprowadzenia podatku handlowego, również mogą spowodować obawy inwestorów i osłabić wizerunek Polski jako państwa, w którym warto lokować inwestycje.

Dlatego eksperci WEI podkreślają, że konieczne jest wprowadzenie prostego i przejrzystego Prawa zamówień publicznych i systemu podatkowego. Wśród propozycji padł również postulat, aby utworzyć Radę Inwestorów Zagranicznych, która byłaby forum wymiany poglądów i konsultacji służących wypracowywaniu rozwiązań gwarantujących podtrzymywanie dobrej reputacji Polski jako ośrodka inwestycyjnego.

Wideo: http://www.marketnews24.pl

Foto: Bisnode

 

 

 

 

 

Skomentuj

Prosze wpisz komentarz!
Wpisz Imie: