Wysłuchanie publiczne w sprawie zmian w sądach: Stawką jest nasza wolność

0
495

Jak już informowaliśmy dzisiaj w południe Platforma Obywatelska zorganizowała w Sejmie wysłuchanie publiczne związane z antydemokratycznym projektem projektu ustawy o Sądzie Najwyższym wniesionym przez Sąd Najwyższy. Przypomnijmy, iż wczoraj w całej Polsce odbywały się manifestacje przeciwko proponowanym zmianom. Manifestowano nie tylko w Warszawie, ale także w Gdańsku, Krakowie i wielu innych miastach.

W wysłuchaniu biorą udział m.in. pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf, były prezes Trybunału Konstytucyjnego Andrzej Rzepliński oraz były pierwszy prezes Sądu Najwyższego Adam Strzembosz.  Najwybitniejsi polscy prawnicy z byłym idolem także PiS, prof Adamem  Strzemboszem nie zostawiają suchej nitki naw prowadzonych zmianach, na uchwalonych ustawach o praktycznej likwidacji Krajowej Rady Sądowniczej, jak i ustawie o Sądzie Najwyższym.

Profesor Rzepliński mówił między innymi o konieczności przejrzystości procesu ustawodawczego. Ustawa o SN kompromituje Polskę w Unii Europejskiej – mówi Rzepliński.  Kto konkretnie przygotował projekt ustawy, który w nocy zawisł na stronach internetowych Sejmu.

W sprawach zmian przygotowano dziesiątki negatywnych opinii. Towarzystwa prawnicze, sędziów, adwokatów, radców prawnych przygotowały negatywne opinie. Wspominano o nich w trakcie wysłuchania publicznego.

Projekt ustawy o SN robi nam podróż w przeszłość, będziemy przed 1990 rokiem, nie mam co do tego wątpliwości – powiedział prezes Naczelnej Rady Adwokackiej Jacek Trela. Wg konstytucji każdy ma prawo do osądzenia sprawy przez niezawisły sąd. Czy po zmianach każdy będzie miał takie prawo? Nie, ustawa o KRS sprawi, że wybór członków rady będzie polityczny; jeśli chodzi o projekt o SN, który przenosi w stan spoczynku wszystkich sędziów, oprócz tych wskazanych przez ministra, nie będziemy mogli liczyć na bezstronność i niezawisłość.

Eksperci mówią o końcu trójpodziału władzy w Polscu, końcu podziału na władzę ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Naczelna Rada Adwokacka przesłała opinię o ustawie: W opinii czytamy, że “w związku z licznymi i znaczącymi zagrożeniami naruszenia zasad konstytucyjnych, zwłaszcza zaś zasady trójpodziału władzy określonej w art. 10 ust. 1 Konstytucji, uchwalenie Projektu może rodzić poważne zagrożenie istotnej zmiany ustrojowej Rzeczpospolitej Polskiej. Znaczące i nieuzasadnione uzależnienie władzy sądowniczej od władzy wykonawczej i ustawodawczej prowadzi nadto do odejścia od zasad demokratycznego państwa prawa opartego na trójpodziale władzy i poddania sprawowania władzy sądowniczej niezależnemu sądownictwu, w kierunku zasady jednolitej władzy państwowej będącej fundamentem ustrojowym poprzednio obowiązującej konstytucji. W konsekwencji sam Projekt, jak i dalsze tendencje legislacyjne idące w podobnym kierunku, bez uprzedniego uruchomienia procedury zmiany Konstytucji, wymagają jednoznacznie negatywnej oceny”. Całą opinię można przeczytać poniżej.

http://www.adwokatura.pl/admin/wgrane_pliki/file-opinia-kl-nra-do-projektu-ustawy-o-sn-20203.pdf

Negatywną opinię o ustawie przedstawiła także Amnesty International.

Opinię Amnesty International można przeczytać tutaj:

http://www.adwokatura.pl/admin/wgrane_pliki/file-zmiany-w-sadownictwie-opinia-amnesty-international-05072017-20193.pdf

W trakcie wysłuchania eksperci zwracają uwagę, na upolitycznienie sądów. Każdy sędzia zależny będzie od ministra sprawiedliwości, Minister, jeżeli wyrok mu się nie będzie podobał, może rozpocząć postępowanie dyscyplinarne wobec sędziego. Jakie szanse w takim systemie będzie miał obywatel w starciu z aparatem państwa.

Maciej Bobrowicz, prezes Krajowej Rady Radców Prawnych: władza nie ma prawa na nas wpływać; nowy system skutecznie uniemożliwi dochodzenie sprawiedliwości każdemu – mówił. Wczoraj na pl. Krasińskich były tysiące ludzi, to znaczy, że ludzie zaczynają rozumieć, że problem nie dotyczy wyłącznie sędziów, dotyczy nas wszystkich.

Eksperci są bezlitośni: Jeśli wprowadzone zostaną te trzy ustawy, to kwestia wolności będzie bardzo poważnie zagrożona – mówi Markiewicz.

– Stawka jest bardzo wysoka. Ale stawką nie są sądy. Stawką jest wolność. Bo sądy stoją na straży wolności: wyborów, mediów – wylicza Markiewicz.

Nie odnajduję w sobie pokładów komunizmu i nie odczuwam potrzeby dekomunizacji – zaczął ironicznie prof. Krystian Markiewicz, prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich ‘Iustitia’, przypominając, że jest sędzią nominowanym przez Lecha Kaczyńskiego. – I jestem z tego dumny – podkreślił.Stowarzyszenie sędziów w swojej opinii stwierdza między innymi:

Poselski projekt ustawy o Sądzie Najwyższym stanowi kolejny krok na drodze przejmowania przez polityków kontroli nad sądownictwem. Projekt ten jest niezgodny z wzorcem konstytucyjnym, ustanawiającym trójpodział władzy. Przyznaje uprawnienia władzy wykonawczej do kształtowania składu Sądu Najwyższego. Ponadto przyjęty sposób procedowania jako projektu poselskiego uniemożliwia, a na pewno utrudnia, przeprowadzenie konsultacji z zainteresowanymi podmiotami związanymi z wymiarem sprawiedliwości. Tego rodzaju projekty powinny być projektami, które przechodzą przez tryb konsultacyjny.

Na najbliższy wtorek, 18 lipca, zwołane zostało nadzwyczajne posiedzenie plenarne Naczelnej Rady Adwokackiej, podczas którego NRA omówi kwestie związane z projektem ustawy o Sądzie Najwyższym, a także z uchwalonymi już zmianami w Krajowej Radzie Sądownictwa i w ustawie o ustroju sądów powszechnych oraz zajmie w tych sprawach stanowisko.”

Stowarzyszenie radców prawnych także występuje zmianom w SN, które naruszają konstytucję: „Niezależny Sąd Najwyższy i niezawiśli sędziowie stanowią o wartości demokratycznego państwa prawnego. Zgodnie z art. 173 Konstytucji RP sądy i Trybunały są władzą odrębną i niezależną od innych władz.  Treść art. 87 projektu ustawy o Sądzie Najwyższym prowadzi do całkowitego podporządkowania Sądu Najwyższego politykom. W praktyce oznacza to zerwanie z zasadą trójpodziału władzy i niezależności sądownictwa. Prezydium KRRP apeluje  o powstrzymanie  działań niezgodnych z Konstytucją godzących w demokratyczny i prawny ład Rzeczypospolitej Polskiej”.

Niestety nie wierzę, aby wysłuchanie publiczne zmieniło plany PiS. Opozycja powinna zdawać sobie sprawę, iż już w tym tygodniu czeka ją konfrontacja z władzą, z PiS w sprawie likwidacja niezależnego sądownictwa.

Wideo: Platforma News

Wideo 2: OKO.press

Wideo: FAKTY w INTERIA.PL – Interia

Skomentuj

Prosze wpisz komentarz!
Wpisz Imie: