Warunki Powstania Warszawskiego

0
370

Oczywiście w tym roku odbywa się kolejna dyskusja na temat celowości powstania warszawskiego 1944 r., która jak zwykle będzie dwubiegunowa. Fakt, że temat jest bulwersujący, bo przecież kolejne polskie straty ludzkie i materialne miały charakter hekatomby. Próby prostego rozważania tego problemu jako zwykłej bitwy, gdzie jest jakieś prawdopodobieństwo zwycięstwa, są z góry skazane są jednak na niepowodzenie. Nie chodziło tu o uzyskanie prostego sukcesu militarnego, bo i zbliżający się front nie był prostym podziałem na naszych i tamtych. Sytuacja, w jakiej znalazła się Warszawa, czyli Polska była tak naprawdę bez satysfakcjonującego wyjścia.

Było to „czekanie na czerwoną zarazę” z wiersza Baczyńskiego, którą przecież całkiem niedawno pędziło się na wschód i która kradła wtedy pół Polski atakując „sojuszników”. Nagle stała się ta czerwona zaraza towarzyszem broni i to na nie wiadomo na jakich zasadach. Można było spodziewać się kolejnych wymuszeń i fałszerstw, które potem przeszły te oczekiwania. Nikt nie wiedział do końca jaka była skala zmiany frontu przez aliantów i ZSRR. Np. Brytyjczycy parli do linii Curzona – której nie udało się zainstalować po I wojnie – od samego początku, nic o tym nie mówiąc…

W historii rozważania „co by gdyby” mają wartość jedynie ćwiczebną. Przebieg wydarzeń jest w głównej zasadzie, zdeterminowany przez sekwencje zdarzeń, które przecież wytwarzają warunki ogólne, w których rozgrywa się dana sytuacja. A wydarzenia te w Warszawie i Polsce były następujące:

• zwycięstwo polskie w bitwie pod Warszawą w 1920 r. na pewno nie zostało zapomniane (minęło tylko 24 lata, a ustrój ZSRR się pogorszył od tego czasu: było po wywózce I mordowaniu tysięcy Polaków, czystce wśród generałów Armii Czerwonej, ale też po zajęciu połowy Polski z wywiezieniem obywateli i po Katyniu!),

• zniszczenie miasta w czasie oblężenia 1939 r., przy czym atak był częściowo

wyprowadzony, z tak bliskich Prus Wschodnich, których dużo wcześniej nie udało się przyłączyć do Polski,

• dopuszczenie przez Niemców do zajęcia połowy Polski przez ZSRR, a potem atak na niego z terytorium Polski

• mało kto wie, że były alianckie plany ataku na ZSRR – robiono w tym celu zdjęcia lotnicze Baku,

• powstanie żydowskie (czyli pierwsze powstanie warszawskie) 1943 r. i zdemolowanie ogromnego terenu śródmieścia Warszawy,

• teren Warszawy był podatny na podział terenów powstańczych przez rozbicie zabudowy; cztery linie podziału były nbastępujące:

teren zburzonego getta i ogród Saski- dworzec Gdański

pole Mokotowskie, park Łazienki

al. Jerozolimskie i most Poniatowskiego: główna trasa wschód-zachód wtedy, która poruszały się wojska niemieckie, – ze względu na wysokość skarpy mosty były bardzo wysoki, co praktycznie uniemożliwiało ich utrzymanie przez siły powstańcze,

szeroki pas nad Wisłą, poniżej skarpy, którego utrata eliminowała możliwość łatwego desantu, nawet jakby taki był planowany,

• utworzenie w ZSRR, w oparciu o ludzi wcześniej więzionych, armii Andersa i jej wyjście na Zachód (sierpień 1941- 1942)

• utworzenie potem przez ZSRR własnej armii polskiej, a także własnego „rządu” polskiego czyli PKWN (22 lipca 1944),

• rozprawa ZSRR z wołyńskimi oddziałami AK ujawniającymi się i współpracującymi z Armią Czerwoną,

• nawoływania do powstania przez radio (potem mówiło wręcz przeciwnie: o awanturze londyńskiej),

• rzeź ukraińska Polaków (luty 1943 – pierwsza połowa1944)

• aresztowanie Grota-Roweckiego i śmierć generała Sikorskiego w Gibraltarze w 1943 r. w odstępie 4 dni, • podejście frontu pod Warszawę oznaczało zahamowanie jego północnego skrzydła przez Prusy Wschodnie: Królewiec został zdobyty dopiero 9 kwietnia ,

• 20 lipca 1944 miał miejsce nieudany zamach na Hitlera w Kętrzynie,

• bitwa pancerna (25 lipca-5 sierpnia 1944 r.) trzecia co do wielkości po Kursku (5 lipca – 23 sierpnia 1943 r.) i Falaise (7-21 sierpnia 1944 r.) odbywała się w czasie Powstania pod Warszawą. Jest to najczęściej pomijane lub lekceważone. Poszukuje się też 350 czołgów radzieckich, które gdzieś znikły stąd,

• lądowanie aliantów we Włoszech we wrześniu 1943 r. (Monte Casino – maj 1944!), zajęcie Rzymu (czerwiec 1944) i w Normandii (czerwiec 1944) niedługo przed Powstaniem,

• zwycięski szlak bojowy generała Maczka Falaise-Wilhelmshaven (1 sierpnia 1944 – 6 maja 1945), gdy Polacy wyzwolili Holandię (zamiast Polski) i przyjęli de facto kapitulację Niemiec przed Polską,

• sugerowano użycie polskiej brygady spadochronowej Sosabowskiego dla wsparcia Powstania, ale użyta ona została w słynnej bitwie pod Arnhem – wrzesień 1944,

• zajęcie Gdyni i Gdańska 28-30 marca 1945,

• wojsko niemieckie na Helu skapitulowało 9 maja 1945,

• zarówno Stalin jak i sojusznicy zachodni nie mówili prawdy, choć z różnych powodów; szczególnie Roosevelt przypodobywał się Stalinowi, pomijając Polskę.

Należy podkreślić, że w marcu generał Bór wyłączył Warszawę z planu Burza, aby uniknąć zniszczeń i cierpień. Broń, także wyprodukowana tajnie, była wysyłana z Warszawy na tereny wschodnie właśnie dla realizacji Burzy. Miasto było w nią gorzej wyposażone niż teren i tak. Rozważano sprawę nakłonienia Niemców do uznania Warszawy za miasto otwarte… Tego się nie udało zrobić, zapewne w związku nieudanym zamachem na Hitlera.

Wg artykułu Andrzeja Jarmakowskiego sprzed kilu tygodni, Dulles twierdził, że AK porozumiała się z Wehrmachtem, który miał opuścić Warszawę pozostawiając broń i umożliwić Polakom oczekiwanie na Armię Czerwoną w roli stolicy Polski.

21 lipca (dzień po zamachu na Hitlera) Generał zmienił zdanie, a delegat rządu zatwierdził jego plan powstania już 22 lipca, czyli w dniu wiązanym z PKWN. 25 lipca już domagał się przybycia brygady spadochronowej i przygotowania bombardowania lotnisk. Jak ustalił ppłk. Tadeusz Rolski (też pisaliśmy) – pomoc lotnicza na dużą skalę byłaby możliwa dopiero od osiągnięcia przez front zachodni linii Renu. Zrzucenie brygady spadochronowej Sosabowskiego byłoby możliwe fizycznie wtedy, gdyby zachowany był dostateczny obszar. Jak wiadomo z historii zrzutów zasobnikowych –

nigdy takiego obszaru nie opanowano. Oczywiście użycie brygady musiało by być uzgodnione z aliantami zachodnimi! Jak wiemy była ona przeznaczona do operacji Market Garden, której negatywny wynik zwalano na generała Sosabowskiego – obrońcę Warszawy z 1939 r.

Generał Bór-Komorowski: „chodziło o walkę stolicy, która reprezentuje całość i dalszą sprawę: przez zajęcie Warszawy przed zajęciem jej przez Rosjan musiała się Rosja zdecydować: albo uznać nas, albo siłą złamać na oczach świata”. Była to gra o najwyższą stawkę: Polska próbowała występować w roli gospodarza wbrew interesom wszystkich stron. Mimo ogromnego wkładu Polski (czwarta siła aliancka, najdłużej w walce!) – od początku była ona manipulowana, co skończyło się także niedopuszczeniem jej do ustaleń powojennych, a nawet do defilady zwycięstwa w Londynie. Niewątpliwie miało to związek z planowanym przekazaniem kraju do radzieckiej strefy wpływów.

Przygotowania do powstania były prowadzone przez cały czas okupacji. Zauważył to np. Niemiecki generał Stahel, bardzo dobrze oceniając wyszkolenie powstańców. Polska, jako jedyna miała struktury państwa podziemnego będące przedłużeniem struktur działających na Zachodzie, a właściwie świadczących o ciągłości państwa przedwojennego. Choćby to musiało działać na zasadzie teatralnej: skoro strzelba wisi na ścianie przez całe przedstawienie to w ostatnim akcie musi wystrzelić. Taka jest natura rzeczy. Trzeba też wobec sytuacji podjąć jakąś decyzję: nie wystarczy przczekać kluczowe momenty, choć wielu ludzi tak myśli. Zarówno von dem Bach jak iStahel stwierdzali bezradność niemieckiej załogi – braki w jej wyszkoleniu. Himmler określał wobec Hitlera moment wybuchu powstania jako „niesympatyczny dla nas”. To, wraz z utrzymaniem powstania przez dwa miesiące, było ogromnym sukcesem. Generał Bór-Komorowski przytacza jednak przykład Paryża, gdzie wybuch powstania spowodował zmianę kierunku natarcia aliantów. Generał Leclerc wszedł do miasta kilka dni później.

Ale tam sytuacja była jasna: tu są oni, a tu – nasi.

Inaczej patrząc – nie jest ważne co się dzieje, ale jak na to reagujesz. Mając te liczne uwarunkowania i utrudnione rozpoznanie ich, łatwo było popełniać błędy i to kardynalne. Dziś można je nawet nazwać. Przede wszystkim większość elementów sytuacji była rozmyta i nie można było odwołać się do procedur współpracy. Polska na Zachodzie zwyciężała i jednocześnie była w najwyższym zagrożeniu w Polsce. Teoretycznie wybuch powstania powinien być oczywistą pomocą dla nadchodzących ze wschodu… Teoretycznie Rosjanie powinni pomagać nadlatującym z zachodu, ale to był sojusznik-niesojusznik. Zły system udający dobry… Był to też początek zimnej wojny…

Jak wspomniałem Andrzej Jarmakowski pisał tu: „Niezwykle ciekawy jest raport (Allena) Dullesa napisany w drugim tygodniu lipca 1944 roku. Pisano w nim, że dowództwo polskiej Armii Krajowej porozumiało się z dowództwem Wehrmachtu. Niemcy obiecali wycofując się z Warszawy pozostawić broń, którą przejąć miała Armia Krajowa. Wycofujące się oddziały niemieckie miały nie być atakowane przez Polaków, którzy mieli czekać na wkroczenie wojsk sowieckich do Warszawy.

Tutaj Rosjan miały powitać legalne władze Rzeczypospolitej wraz ze swoją uzbrojoną armią”. Jak wiadomo zamach 20 lipca się nie udał: von Staufenberg uratował jedynie honor Niemiec. Hitler natomiast miał nowe okazje do szaleństw. M. in. chciał zniszczyć Warszawę nalotami dywanowymi z udziałem samolotów komunikacyjnych!

Nie chciałbym w takich warunkach podejmować decyzji o powstaniu…. Chwila była jedyna w swoim rodzaju. Informacja bardzo rozmyta, a zaniechanie decyzji spowodowało by duże skutki. Niedawno wspominałem o reakcji ppłk. Rolskiego i generała Kopańskiego na wybuch Powstania w czasie narady w Londynie. Niewątpliwie przychodziły wtedy różne myśli.

Podnoszone są ciągle straty, jakie Warszawa i Polska poniosła. Wymieniana jest z upodobaniem ilość 200 tysięcy, która była rzucona szacunkowo przez Niemców, aby zdyskredytować Powstanie. Ma to świadczyć o tym, że decyzja była z gruntu zła. A czy zła jest obrona okrążonych wojsk w nadziei otrzymania wsparcia? Czy zła była np. obrona Leningradu i Stalingradu jeśli chodziło o sprawy wyższe? Złe było w nich tylko to, że za żołnierzami stała policja polityczna, atakując swoich za każde zawahanie i strach. Straty w czasie takich wydarzeń, czyli bitew miejskich, są współmierne. Wiemy to np. z Królewca, Stalingradu i Wrocławia – gdzie Niemcy wykorzystali doświadczenia obu stron z powstania warszawskiego. Przytaczanie przykładu krakowskiego jako rzekomo świadczącego o tym, że można było przeczekać jest niepoważne i świadczy o nierozumieniu przyczyn. Warszawa była stolicą Polski cały czas. Kraków – stolicą niemieckiej Generalnej Guberni. Przyczyny jego niezburzenia leżą po obu stronach. Niezburzenie Paryża wynikało znów z niewykonania rozkazów Hitlera przez jego własnych ludzi (przy współudziale kolejarzy francuskich, którzy nie dowieźli takiego działa jakie burzyło Warszawę), którzy nie wszyscy byli łajdakami. Przez lata wmawiano nam, że wszyscy Niemcy byli z założenia źli i to każdej sprawie. Takie spojrzenie zaciera trzeźwość spojrzenia. W ogóle wszystkie powstania w tym czasie (a było ich sporo) miały inne warunki. Teren zburzonego getta miał być przykryty ziemią uprawną i parkiem, co Niemcy planowali do końca, jakby nie rozumiejąc, że już przegrali! Zaciekłość Niemców wobec Warszawy była jednak zaplanowana już na początku. Masowe było mianowanie miast twierdzami, co wiązało się z ich niszczeniem. Przykład Wrocławia zburzonego w znacznej części przez Niemców własnymi rękami zawsze mi stoi przed oczyma: skala była podobna jak w Warszawie. Wychowany w Warszawie I Wrocławiu z zadziwieniem odkrywałem niezburzony Kraków! Jak to: była wojna i mogło być coś niezburzone jak moje dwa miasta?

Wiadomo też, że przed Powstaniem Niemcy zażądali ludzi do budowy umocnień. Była to jedna z przyczyn jego wybuchu. Ponadto Miron Białoszewski wspomina o tym, że w czasie Powstania nawet ruiny były w Warszawie jeszcze bombardowane. Naprawdę nie było wiadomo z góry jak się Niemcy zachowają. Bezprzykładny terror na Woli i na Ochocie jest terrorem, a nie skutkiem prostym Powstania, choć przecież trzeba było myśleć o tym, co się stanie z ludnością, która nie znajdzie się w jego zasięgu! Nikt nie mógł przewidzieć, że Niemcy przekroczą wszelkie granice nawet swojej zbrodni. Trwoniąc swój potencjał eksploatacyjny w sytuacji zagrożenia zbliżającym się frontem. Później, po Wiśle już nie istniała żadna linia obrony niemieckiej!

Wybuch Powstania wymusił pewną sytuację polityczną. Podkreślił przynależność Polski do tego, co było kontynuacją Polski przedwojennej na Zachodzie. Przez pierwsze 10 dni było ono osłaniane od Zachodu przez tragedie Ochoty i Woli… Były to dzielnice przyłączone w 1916 r., zaledwie rozpoczynające swój rozwój poza linią ulicy Towarowej i były narażone także z tego powodu. Powstanie nie miało dostatecznych sił, żeby zapobiec samoistnemu podzieleniu jego głównego terenu na części, co z założenia było przygrywką do jego niszczenia. Tak powstały fronty dużo (przynajmniej trzy razy) dłuższe niż racjonalne. Enklawy powstania były niewielkie i możliwe było panowanie przez Niemców nad pasami je dzielącymi. Bardzo trudne było celowanie zrzutami spadochronowymi w tak małe enklawy. Ogromnym kosztem jednak samoloty polskie i inne przylatywały aż z Włoch, a Stalin zakazał im lądowania na swoim terytorium.

11 sierpnia 1944 r.: Kazimierz Pużak (związany z Grochowem, później „skazany” w Moskwie) do Londynu: Wicepremier Kwapiński – Depeszę Twoją otrzymałem, przemówień wysłuchałem. Niema zrzutów, ani ich zapowiedzi, ani żadnej pomocy. Mamy do czynienia z niespotykanym w historii naigrawaniem się z naszego Narodu. Czyż w tych warunkach łudzić się co do pomocy skutecznej i terminowej? Wyciągnięcie konsekwencji pozostawiam Tobie i towarzyszom. Bazyli

Dogorywające Prusy Wschodnie były wystarczającym pretekstem do wstrzymywania działań frontu. Królewiec został zdobyty PÓŁ ROKU po Powstaniu. Front ruszył dopiero w styczniu… Tuż przed jego przejściem moja matka (powstaniec warszawski z Ochoty) z siostrą uciekła z filii Stutthofu pod Grudziądzem, akurat w dniu gdy w wyniku nalotu RAF na Gdynię 18/19 grudnia 1944 r. zatopiono pancernik Schlezwig-Hollstein w Gdyni…. Nigdy nie słyszałem od nich, że Powstanie było jakąś głupotą, mimo że przecież zdemolowało ich życia. Dzięki temu ja jestem, ale mam też ciężki los wynikający ze zniszczenia polskich elit. Za elity uważają się często osoby bardzo kiepskiej jakości, bez wykształconych cech elit prawdziwych. Atakują jako przedstawiciela elity prawdziwej korzystając ze skutków wojny i Powstania i będąc ich skutkami ludzie elit zastępczych. Jeszcze nie wiedzą, że bycie u władzy to nie jest pretekst do znęcania się nad podwładnymi, a obowiązek wobec społeczeństwa. Dziś nie jest czas bohaterów, a czas układów myślą i mówią. To też jest skutek ciężkiej polskiej historii. Dziennik Związkowy – Chicago z 9. 9.1944, nr 187 pisał:

„Rabin warszawski, S. D. Kahane, który obecnie znajduje się na Starym Mieście Jerozolimy, przekazał polskiemu konsulowi generalnemu błogosławieństwo dla walczącej Warszawy. Wszyscy rabini polscy w Palestynie odprawiają w synagogach nabożeństwa na intencje polskiej Armii. Organizacje Żydów Polskich w Palestynie wysłały depesze z prośbą o pomoc dla Warszawy do Międzynarodowego Czerwonego Krzyża, prezydenta Roosevelta, premiera Churchilla i papieża Piusa XII.

Znany działacz syjonistyczny, były poseł na Sejm w Warszawie, Izaak Grynbaum – wygłosił przez radio jerozolimskie przemówienie o bitwie żołnierzy generała Bora z Niemcami. Wszystkie pisma żydowskie w Palestynie zamieszczają artykuły, wyrażające życzenia udzielenia szybkiej pomocy3polskim obrońcom stolicy”.

Rozważania można tylko prowadzić na temat jakie straty poniosłaby Polska, gdyby Powstania nie było. Nie będę ich snuł. Podkreślę tylko, że na pewno łatwiej ludziom wschodu byłoby prowadzić propagandę, pokazując jak to Niemcy zniszczyli getto, a oni pomagają Polsce. Znane były już ze szkoły rzewne historie jak to ludzie radzieccy uratowali Sandomierz i Kraków. Zniszczenie Warszawy, także na skutek nie udzielenia pomocy Powstaniu, cały czas było nie do ukrycia. Nie wszyscy – w kolejnych pokoleniach – stawiali sobie pytania dlaczego, ale starsi wiedzieli. Kwestią czasu było tylko wypłynięcie szczegółów na wierzch. Pierwsze tego symptomy były już po 1956 oku, czyli 12 lat po. Pamiętam zgrzebny albumik Stolicy ze zdjęciami z 1944 r. wydany wtedy.

Efektem Powstania było z pewnością nie podjęcie próby włączenia Polski do ZwiązkuRadzieckiego oraz częściowe zrekompensowanie kosztem Niemiec i przesiedleń zabranych terenów – nie do pomyślenia w innych warunkach.

Ciągle słysząc o tym jak to można prosto było uniknąć hekatomby prowadzę w nieskończoność swoje analizy systemowe abstrahując od obiegowych sądów. Tam jakby od niechcenia wspomina się o najistotniejszych elementach, które prowadziły do tej warszawskiej i polskiej tragedii przechodząc do Stalina, na którego można wszystko zwalić i do którego można dołączyć polskich generałów, którzy rozważają rzecz podobnie jak bitwy frontowe.

Jak ustosunkować się do takiego pokrętnego człowieka, który raz mówi (Stalin do Mikołajczyka 9.8.44): Szkoda mi waszych ludzi, którzy stanęli przedwcześnie do walki w Warszawie i z karabinem w ręku stawiają czoło niemieckim czołgom, artylerii i lotnictwu. Sam bywałem w Warszawie, znam ulice Starego Miasta i zdaję sobie sprawę z tego, że jego opanowanie nie ma pod względem strategicznym żadnego znaczenia. (…) Może się udać. Próbować trzeba. Ile Pan potrzebuje broni i w jakich miejscach należałoby je zrzucić? (…) Celem naszej polityki jest, żeby była przyjaźń między nami, żeby był sojusz. (…) A zaraz potem każe nadawać(TASS 12.8.44): Gazety i rozgłośnie Polskiego Rządu w Londynie czynią przy tym aluzję, jakoby powstańcy w Warszawie pozostawali w kontakcie z dowództwem sowieckim, które nie okazało należnej pomocy.

(…) TASS upoważniony jest do oświadczenia, że te twierdzenia i aluzje prasy zagranicznej są albo rezultatem nieporozumienia, albo przejawem oszczerstwa pod adresem dowództwa sowieckiego. Dulles widział skuteczność polityki radzieckiej i ubolewał, że Amerykanie pomagają w realizacji celów Kremla.

Powszechnie znana jest sytuacja frontowa tamtego czasu. Widać bardzo dobrze, że Warszawa jest w październiku 1944 najbardziej wysuniętym na zachód punktem frontu na odcinku polskim. Poza Budapeszt wysunął się front na południu – okrążając Niemcy. Prusy Wschodnie, jak w 1939 r. stanowiły bezpośrednie zagrożenie dla Warszawy, tak teraz stały się hamulcem dla frontu wschodniego, powodując znaczne opóźnienie jego północnej flanki. Wyścig Żukowa i Koniewa do Berlina bez względu na koszty kosztował tysiące ofiar. Pobili się między sobą o pierwszeństwo!

Były też błędy wynikające z wadliwego postępowania już w trakcie Powstania. Np. spóźnienie o pół godziny zdezorganizowały ataki na dworzec Gdański, którego nigdy już nie udało się zdobyć.

Trzeba sobie zdawać sprawę, że nie można przewidzieć wszystkich uwarunkowań. Absurdalne desanty wrześniowe Kościuszkowców były naprawdę porażające. Trafiały one albo w próżnię, gdyż tereny powstańcze były już zbyt daleko od rzeki, która do dziś jest oddalona od śródmieścia miasta, albo pod ogień niemiecki (między mostami, co przypomina desant pod w Dieppe – zmasakrowany z klifu). Żołnierze ci byli zupełnie nie przeszkoleni do walk w mieście.

Było to jednak jedyne zetknięcie polskich wojsk związanych ze wschodem z zachodem. Mało kto o tym myśli.Warto podkreślić, że Powstanie robili ludzie, którzy doprowadzili do niepodległości Polski po pierwszej wojnie światowej oraz nowe pokolenie, dla których wolność Polski była ogromną wartością. Musieli czuć żal, niepewność i strach. Co będzie z ich Polską? Już było wiadomo, co się dzieje na Wschodzie. Nie byli często z Warszawy, co pokazuje jak bezsensowne są teksty typu Warszawiacy zrobili sobie powstanie i niszczyli miasto.

1 września gen. Sosnkowski, w rozkazie dla Armii Krajowej powiedział:”Pięć lat minęło od dnia, gdy Polska wysłuchawszy zachęty rządu brytyjskiego i otrzymawszy jego gwarancje, stanęła do samotnej walki z potęgą niemiecką […] Warszawa czeka. Nie na czcze słowa pochwały, nie na wyrazy uznania, nie na zapewnienia litości i współczucia. Czeka ona na broń i amunicję. Nie prosi ona, niby ubogi krewny, o okruchy ze stołu pańskiego, lecz żąda środków walki, znając zobowiązania i umowy sojusznicze”. Spowodowało to jego odwołanie z funkcji Wodza Naczelnego, na którą to funkcję powołano gen. Bora-Komorowskiego – symbolicznie. I tylko tyle można było zrobić, prócz wymuszenia praw kombatanckich dla akowców. Paryża w 1939 r. chciało bronić całkiem wielu ludzi z generałem de Gaulle’m na czele (miałem szczęście go widzieć ocierając się o historię), ryzykując jego zburzenie. Wiedziano już wtedy jakie były koszty obrony Warszawy w 1939 r., ale chodziło o obronę Francji. Wtedy zawsze stolice są narażone.

Powstanie warszawskie było ogromnym sukcesem mimo wszystko, ale musiało zostać wygaszone ze względów innych niż wojskowe. Także jego skutki były inne niż natychmiastowe zwycięstwo. Mamy je dzisiaj, w czasie najszczęśliwszym od 200 lat. Paradoksalnie dzisiaj pojawiają się różni rozstrzeliwujący zbrodniarzy co zburzyli miasto. Ułatwia to ciągła niemożność zabudowania przez kolejne władze dziury w śródmieściu Warszawy, która wtedy powstała. Tak więc nie było tak, że przyszedł zły Okulicki i biednemu Komorowskiemu wcisnął ciemnotę, żeby ten zniszczył Warszawę. Ryzyko było bardzo wysokie i bardzo trudne do określenia.

Popełniono wiele błędów, których prawdopodobieństwo było bardzo duże. Analizując sprawy Powstania (bo trzeba to robić) trzeba brać pod uwagę wszystkie czynniki. Twierdzenia, że można było przeczekać (ostatnio umieszczone w książce Piotra Żochowskiego Obłęd’44) i że decyzja o Powstaniu wynikła z jakiegoś obłędu należy złożyć między bajki. Każde zaniechanie kosztuje. Nie chciałbym podejmować decyzji w takiej sprawie w tamtych czasach.

Rektor uniwersytetu hebrajskiego dr J. L. Manges wystosował (w 1944 r.) z Jerozolimy do dyrektora Centrum Informacji na Wschodzie list: „Co za potworność dokonują Niemcy w stosunku do Polaków i Żydów. Czy kiedykolwiek będzie można dać zadośćuczynienie za te zbrodnie? Wyrażam nadzieję, że po wojnie nasze narody, które przechodzą przez ten ogień zagłady, znajdą drogę do porozumienia i pokoju”. I nad tym warto się zastanawiać…

Rafał Wodzicki
Foto: pl.wikipedia.org

Skomentuj

Prosze wpisz komentarz!
Wpisz Imie: