W Senacie Konferencja po wyroku TSUE

0
43


W piątek marszałek Senatu Tomasz Grodzki zorganizował w parlamencie roboczą konferencję, której celem było wspólne zastanowienie się nad usprawnieniem polskiego wymiaru sprawiedliwości, w świetle ostatniego wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Jest to koniczne, zwłaszcza, gdyż już wiele wyroków wydanych, przez polskie sądy, będą mogły być w przyszłości kwestionowane. Marszałek do udziału w konferencji prasowej zaprosił wybitnych konstytucjonalistów z I Prezes Sądu Najwyższego Panią Małgorzatą Gersdorf.

Tomasz Grodzki zaznaczył, iż jest to wstępny etap konsultacji, jednak, jeżeli będzie taka potrzeba Senat włączy się w proces legislacji.

Kamila Gasiuk Pihowicz podkreśliła, iż uzasadnienie wyroku Trybunału jest bardzo krytyczne wobec zmian przeprowadzonych w polskim sądownictwie. Kamila Gasiuk Pihowicz powiedziała podczas konferencji, iż wyrok Trybunału jej zdaniem jest podstawą do rozpoczęcia koniecznych zmian ustawodawczych.

Oczywiście piłka jest po stronie rządzących, ale nie należy czekać z założonymi rękoma, można podjąć działania na rzecz pełnego przywrócenia nizeależnosci polskiego sądownictwa.

Kamila Gasiuk Pihowicz podkreśliła, że są cztery główne obszary koniecznych zmian.

Pierwszy obszar to przywrócenie zgodnego z Konstytucją kształtu Krajowej Rady Sądownictwa. Kształtu takiego, w którym członkowie KRS wybierani są przez sędziów, a nie przez polityków.

Drugi obszar to sędziowie, którzy przeszli proces weryfikacji przy udziale nowej KRS. Wielu prawników zwraca uwagę, że w przyszłości wyroki wydane przez takich sędziów będą mogły zostać podważone. Konieczne jest prawne uregulowanie tej grupy sędziów, w tej chwili liczy ona już 500 osób. Trzeci obszar to sprawa wyroków jakie zapadły, wydane przez sędziów nominowanych przez nową, upolitycznioną KRS. Obywatele w takich wypadkach powinni mieć prawo dochodzenia sprawiedliwości.

Wideo: @Platforma News

Skomentuj

Prosze wpisz komentarz!
Wpisz Imie: