Umowy cywilnoprawne z nowymi przywilejami

0
369

Pracownicy zatrudnieni na umowach cywilnoprawnych tj. umowę zlecenie oraz umowę o dzieło będą mogli dołączać do związków zawodowych, a ich działacze zyskują dodatkową ochronę prawną. 25 lipca prezydent podpisał nowelizację ustawy dotyczącej zrzeszania się w związkach zawodowych. Większość zmian zacznie obowiązywać od początku przyszłego roku.

Dotychczas prawo tworzenia związków zawodowych i zrzeszania się w nich nie dotyczyło osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych. W 2015 r. Trybunał Konstytucyjny zakwestionował to, uznając, że ta zasada jest niezgodna z Konstytucją, dlatego konieczne okazało się znowelizowanie ustawy.

– Rozszerzenie katalogu osób, które mają prawo do zrzeszania się w związkach zawodowych w konsekwencji doprowadziło do zagwarantowania również mechanizmów chroniących działaczy związkowych, którzy nie są zatrudnieni na etacie – mówi w rozmowie z MarketNews24 Anna Gwiazda, Partner, Szef Praktyki Prawa Pracy w Kochański Zięba i Partnerzy. – Mają oni m.in. gwarancję zatrudnienia czy też prawo do rekompensaty, w przypadku naruszenia tej gwarancji, w wysokości nawet sześciokrotności miesięcznego wynagrodzenia, gdyby pracodawca rozwiązał umowę cywilnoprawną.

Pojawia się więc narzędzie do obrony praw osób pracujących na podstawie umów cywilnoprawnych i można się spodziewać, że zwiększy się liczba osób zrzeszonych w związkach zawodowych.

promoman.pl

Tekst i wideo: @MarketNews24