Trwa niszczenie Sądu Najwyższego

0
438

 

W polskim parlamencie trwają polityczne dożynki polegające na niszczeniu polskiego Sądu Najwyższego. Ponadto pisowska większość zmieniła regulamin Sejmu, pozwalający na karanie posłów za rzekome złe zachowanie, czyli za wypowiedzi, które PiS uzna za naganne. Posłów można wiec karać za wypowiedzi krytyczne wobec PiS. Już mamy pierwszy przykład, posłanka Wielgus zostanie ukarana za nazwanie posła Jarosława Kaczyńskiego tchórzem. Zgadzam się z nią, Jarosław Kaczyński jest tchórzem z wielu powodów. Przecież nie jest to szeregowy poseł, tylko dyktator Polski. Przecież każdy przytomny wie, iż kluczowe decyzje dotyczące Polski zapadają siedzibie PiS i podejmuje je Jarosław Kaczyński. Jarosław Kaczyński jest jednak zbyt wielkim tchórzem, aby za decyzje te ponosić odpowiedzialność.  Odpowiedzialności boi się jak ognia.

Choć to Jego decyzje, on chowa się za plecami swoich partyjnych kolegów, pełniących rolę klasycznych, leninowskich „usłużnych idiotów”. PiS jest dzisiaj partią leninowskich „usłużnych idiotów”. Polityczne tchórzostwo jest w PiS,  stało się normą, co bardzo dobitnie pokazują trwąjce obecnie polityczne dożynki związane z Sądem Najwyższym. Tchórze z PiS bali się nawet powiedzieć, czego dotyczy  procedowana obecnie ustawa.  Nazwali ją ustawą o prokuraturze, choć o prokuraturze, którą wcześniej podporządkowano partyjnemu koledze, Zbigniewowi Ziobrze nie ma tam ani słowa.  Ustawa ta dotyczy Sądu najwyższego, ale pisowcy tchórze z Jarosławem Kaczyńskim na czele nazwali ją ustawą o prokuraturze.

Wasze pisowskie tchórzostwo doskonale obrazuje także budynek Sejmu, zamieniony w twierdzę, odgrodzony od miasta barierkami i pilnowany przez tysiące policjantów, zamienionych przez Was w partyjną bojówkę.  Budynek Sejmu, pokazuje pisowskie tchórzostwa i strach przed suwerenem, paniczny strach przed Polakami.

Obserwując polityczne dożynki nad Sadem Najwyższym, powiedzieć możemy, iż tak kończy się okres polskiej wolności, wywalczonej w 1989 roku. Posiedzenie Sejmu, z ograniczaniem możliwości wypowiedzi posłów jest żałosnym widowiskiem. Autorzy haniebnej ustawy boi się podpisać pod projektem, wykorzystano pisowskich usłużnych idiotów, mało znanych posłów, którzy podpisali ten rzekomo poselski projekt.

Trzeba się jakoś bronić. Uważam, iż należy stworzyć  Patriotyczny Fundusz Kar.Pieniądze  wypłacane z tego Funduszu winny rekompensować kary nakładany przez pisowską Targowicę. Posłowie nie mogą dać sobie zakneblować ust. Taka moim zdaniem powinna być nasza odpowiedź na pisowskie bezprawie, uprawianych byłych komunistycznych łajdaków, jak poseł Piotrowicz, który zachorował na amnezję i obecnie ubrał się w patriotyczne szaty.

Foto: Wiadomości – Onet

Wideo: @PRESS.WARSZAWA

 

Andrzej Jarmakowski

Skomentuj

Prosze wpisz komentarz!
Wpisz Imie: