Represje wobec sędzi Morawiec

0
152

Nielegalnie działająca w myśl wyroku TSUE, tak zwana Komisja Dyscyplinarna Sądu Najwyższego uchyliła immunitet sędzi Beaty Morawiec. To nielegalna decyzja, przeciwko której już protestują europejskie stowarzyszenia sędziów i prawników. Domagają się oni zdecydowanych działań Komisji Europejskiej, jako strażniczki Traktatów Europejskich, podkreślają oni, że wszystkie czerwone linie zostały już przez Polskę przekroczone i nastał czas na zdecydowane kroki i zdecydowane działania.

Wcześniej Parlament Europejski przyjął rezolucję domagającą się powiązania wypłat funduszy europejskich z zagadnieniem przestrzegania praworządności.

Z kolei Jarosław  Kaczyński w wywiadzie, zapowiedział weto polski wobec unijnego budżetu i obronę suwerenności Polski.Nie godzi się on na rzekome narzucanie Polsce, czego, no właśnie tego nie wiadomo.

W służbie prawdzie, trzeba sobie jasno powiedzieć, iż Polska nie spełnia obecnie kryteriów członkostwa w Unii i jej prawa winny zostać zawieszone. Niektórzy straszą, iż Kaczyński wyprowadzi Polskę z Unii. To nie tak, uważam, iż to Unia powinna wyrzucić Kaczyńskiego i Orbana z Unii, gdyż są oni zaprzeczeniem wartości stanowiących fundament zjednoczonej Europy. Wolne od wpływów politycznych sądy zaliczają się do elementów, składających się na fundament demokratycznych, europejskich wartości.

Europejczycy nie po to płacą wysokie podatki, aby z nich wspierać obrzydliwą warszawską dyktaturę. Precz z nią! Tyle, kropka.

Wideo: @Platforma News