Reading Male Voice Choir w Warszawie

0
338
Chóry Reading i Harfa (w muszkach) u Mariawitów. Fot. Rafał Wodzicki; Progress for Poland

W sobotę i niedzielę wspólne koncerty dały w kościołach niekatolickich dwa zaprzyjaźnione chóry: angielski z Reading oraz polski im. Wacława Lachmana. Warto zauważyć to wydarzenie, które pokazuje jak to wspólnym językiem jest kultura. W kościele Mariawitów świetnie zabrzmiały wspólne wykonania, które kończyły występ.

Do współpracy doszło gdy do chóru w Reading dołączył młody Polak tam zamieszkały. Opowiedział on jak to sobie wyobraził, że fajnie byłoby z tym chórem pojechać do Polski. Okazało się, że warunkiem jest nawiązanie kontaktu z chórem w Polsce. Padło na chór im. Lachmana towarzystwa śpiewaczego Harfa. Nie byle jaki, bo powstały w Warszawie w 1906 r., a więc dwa lata przed uruchomieniem tramwajów elektrycznych.

Towarzystwo założyli studenci, uczniowie i rzemieślnicy. Dyrygentem został Wacław Lachman. Już przed Wielką Wojną chór miał swoje sukcesy, z których największym było uzyskanie nagrody w 1911 roku w Pradze, gdzie uczestniczył – wbrew zakazowi władz carskich w I Wszechsłowiańskim Zlocie Śpiewaczym.

Chór uczestniczył w odzyskaniu niepodległości przez Polskę – witając m. in. powracającego z Magdeburga Józefa Piłsudskiego (poszukujemy materiałów na ten temat!). Pierwsze nagrody uzyskał w Amsterdamie, Haarlemie, a w 1927 r. w konkursie ogólnopolskim. W 1937 r. znów uzyskał nagrodę dla najlepszego chóru polskiego prezydenta RP Mościckiego. Nawet w czasie wojny odbywał próby w podziemiach kościoła Zbawiciela i występował aż do 3 września 1944 r., w czasie Powstania.

Już w marcu 1945 r. Harfa wystąpiła w Polskim Radiu. W 1958 r. kierownictwo przejmuje Jerzy Kołaczkowski, przed wojną dyrygent chóru lwowskiego Echo-Macierz, założyciel chóru Wojska Polskiego w Wielkie Brytanii itp. Chór znów uzyskuje najwyższe nagrody na arenie europejskiej oraz w Polsce. Do Reading chór pojechał w czerwcu 2017 r., gdzie miał okazję wystąpić po raz pierwszy z chórem tamtejszym, także dla Polonii. Już w lipcu Harfa otrzymała Nagrodę Miasta Stołecznego Warszawy za 110-letnią działalność. Obecnie dyrektorem artystycznym jest Paweł Choina.

Kościół Mariawitów koło cmentarza Wolskiego. Widać osoby, które wyszły z koncertu.

Chór angielski w Reading został założony w 1971 r. przez Gwyn Arch i Cliva Watermana, którzy ciągle stoją na jego czele. Reading Male Voice Choir ma także liczne sukcesy europejskie i angielskie za sobą. W Polsce miał okazję zaśpiewać po raz pierwszy na zaproszenie Harfy – w kościele ewangelicko-augsburskim na Lesznie oraz u Mariawitów przy cmentarzu Wolskim. Uczestniczyłem w tym ostatnim: kościół choć niewielki zapewnił dobre doznania artystyczne. Chóry wymieniły się kilkakrotnie śpiewając tak swoje utwory, w tym bardzo znane. Ciekawym przykładem było to, że do jednej z polskich pieśni patriotycznych napisali w Reading angielski tekst. Ciekawym zjawiskiem były brawa w języku migowym, a więc bez oklasków. Dodało to imprezie kolorytu.

Dla mnie ciekawą rzeczą jest to, że prezesem Harfy jest mój dawny kolega z pracy, z którym stworzyliśmy wiele ważnych rzeczy.

RAFAŁ WODZICKI