Przyczyna zgonu: otyłość

0
357

Koalicja_spotkanie1Na co zmarł pacjent, który ważył 150 kilogramów? Zgodnie z wpisem do aktu zgonu: na niewydolność układu krążenia. W rzeczywistości zmarł, bo był chory na otyłość. – Zacznijmy leczyć otyłość jako chorobę wyjściową,
a zgonów z powodu powikłań otyłości będzie mniej – alarmowali eksperci na spotkaniu założycielskim Koalicji
na rzecz Walki z Otyłością, które odbyło się w Ministerstwie Zdrowia.

Cukrzyca, nowotwory, choroby serca, stawów czy układu oddechowego – to najczęstsze i najbardziej poważne konsekwencje otyłości. Jak alarmują eksperci otyłość zwiększa ryzyko zachorowania na nowotwory złośliwe o 40 proc. a na cukrzycę aż
o 93-krotnie proc.

Obecnie już 27 proc. Polaków choruje na otyłość i odsetek ten nieustannie rośnie. Zapobieganie rozwojowi otyłości i skuteczne leczenie jednej z najpoważniejszych chorób cywilizacyjnych to największe wyzwanie XXI wieku dla zdrowia publicznego. Żeby dyskusję na temat problemów związanych z zapobieganiem i leczeniem otyłości przekuć na działania, tworząc kompleksowe rozwiązania systemowe w tym zakresie, wybitni polscy i zagraniczni eksperci powołali do życia międzynarodową Koalicję na rzecz Walki z Otyłością.

– Kluczową rzeczą, jeśli chodzi o problem walki z otyłością w Europie, jest szeroka zmiana świadomości wśród lekarzy – szczególnie tych, którzy na co dzień nie leczą otyłości, jak i zmiana świadomości społecznej. Otyłość jest traktowana jako wyraz słabej woli, obżarstwa i złego trybu życia. Musimy uświadomić  sobie, że otyłość
to choroba jak każda inna. Nie rozwija się tylko u osób o słabej woli, ale to choroba wieloczynnikowa i wynika z mechanizmów odpowiedzialnych za przyjmowanie energii do organizmu, jej rozkład i zużycie. I jeśli uświadomimy sobie, że jest to choroba jak każda inna, to zrozumiemy że należy zacząć ją leczyć
. – tłumaczy dr hab. Maciej Michalik, prof. UWM – Prezes Sekcji Chirurgii Metabolicznej i Bariatrycznej Towarzystwa Chirurgów Polskich.

 

Jak podkreślają eksperci, otyłość to nie problem czy czynnik ryzyka, ale śmiertelna choroba i należy niezwłocznie skupić się na dwóch aspektach: przeciwdziałaniu rozwojowi otyłości oraz na jak najwcześniejszym jej leczeniu. Jak wskazują pacjenci należy zapewnić lepszy dostęp do zabiegów chirurgii bariatrycznej, które są często „ostatnią deską ratunku” dla chorego na otyłość. – Dostajemy od pacjentów sygnały, że dostęp do leczenia otyłości jest w naszym kraju utrudniony. W miarę naszych możliwości staramy się interweniować, aby tę sytuację poprawić. Mamy nadzieję, że Koalicja wypracuje ramy faktycznego leczenia otyłości w Polsce – podkreśliła na spotkaniu Katarzyna LatuszekPasternak z Biura Rzecznika Praw Pacjenta.

Źródło: http://newsrm.tv/

Wideo: Youtube/centrum leczenia otyłości.