Protest wyborczy

1
283
W dniu wydania już było wiadomo, że jest bardzo mało czasu, a okoliczności jeszcze to pogłębią.

Niniejszym składam protest wyborczy, w związku z nieodbyciem się wyborów w dniu 10 maja 2020 r. Sprawa jest wyjątkowa i protest też musi być taki. Powinno to zrobić wiele osób z całego kraju i zagranicy.

Uzasadnienie

Organizacja wyborów w czasie pandemii koronawirusa była od początku wadliwa, lekceważąca zasady tworzenia systemów i skazywała wybory na niepowodzenie. Oto zasadnicze wady:

 • wprowadzenie na chybcika, w ostatniej chwili ustawy o głosowaniu korespondencyjnym, co spowodowało przeniesienie prawdziwych analiz do Senatu; samo wyznaczenie terminu wyborów oznaczało zagrożenie niepowodzeniami.
 • atakowanie Senatu za to (sabotaż, obstrukcja, złośliwość), że wykonuje swoje obowiązki i przeszkadza dalszemu działaniu na chybcika, stale stosowanemu przez PIS; można wnosić, że działanie w ostatniej chwili i byle jak było celowe.
 • brak kampanii wyborczej, a właściwie obstrukcja w tym zakresie zmuszająca do zachowań niestandardowych – deformujące obraz kandydatów.
 • agresywne forowanie przez media „narodowe” jednego z kandydatów wykorzystujące sytuację pandemii i zajmowanego stanowiska oraz posługującego się propagandą PIS nie związaną z funkcją prezydenta, który jeszcze sam uczestniczy w manipulacjach i sobie podpisuje.
 • pozbawienie Państwowej Komisji Wyborczej możliwości działania na rzecz, wyznaczonych politycznie – spółki Poczta Polska i ministra Sasina.
 • atakowanie ekspertów o wysokich kompetencjach eksploatacyjnych.
 • planowane rozsyłanie pakietów wyborczych na zasadach przesyłek zwykłych do nie wiadomo kogo.
 • nonszalanckie pozbawienie lub utrudnianie realizacji praw wyborczych Polonii.
 • bezprawne udostępnienie danych PESEL.
 • bezprawny druk pakietów wyborczych zanim była gotowa ustawa.
 • nie jest też prawdą, że wybory się nie odbyły z powodu braku kandydatów (co stwierdziła PKW): nie odbyły się z powodu takiej organizacji jak wyżej, mającej na celu promowanie urzędującego prezydenta i za wszelką cenę wmawiającego nieprawdy. Np. że jest strażnikiem Konstytucji (chodzi o neutralizację opozycji, która właśnie twierdzi, że nie jest).

Powyższe wynika z mojej wiedzy za zakresu inżynierii eksploatacji systemów, tak ignorowanej i zwalczanej. W związku z tym wnoszę o uznanie wyborów za nieważne i organizowanie wyborów na zasadach zgodnych z zasadami i dobrych obyczajów.

RAFAŁ WODZICKI, ekspert eksploatacji

1 Komentarz

 1. Niepokojące jest to, że ta historia parawyborcza nie jest dostatecznie rozliczana, co umożliwia rządzącym przechodzenie nad nią do porządku dziennego.

Comments are closed.