Powstanie Komisja d/s pedofilii w polskim Kościele katolickim?

0
269

 Kościół jest wyjątkowo szanowaną i istotną instytucją w naszym kraju. Księżasą osobami powszechnie respektowanymi, których z założenia darzy się zaufaniemi traktuje z należytym szacunkiem. Teraz jednak okazuje się, że wszystko może się zmienić – powstać ma bezprecedensowa komisja, która nie odpuści nikomu.Kościół w Polsce traktowany jest jako swoiste połączenie duchowego przewodnika z ustawodawcą określającym obowiązujące obywateli prawa.

 Głosy kapłanów z ambony często mają silniejszą moc sprawczą wśród parafian niż apele prezydenta Andrzeja Dudy czy innych wpływowych polityków występujących w telewizji.

 Samo stanowisko księdza i kapłana budzi u nas respekt i podziw, przez cozwykle traktowani są oni z ogromnym szacunkiem i darzeni pełnym zaufaniem.Nieraz było już niestety tak, że to zaufanie było mocno wykorzystywane, lecz teraz nadszedł tego kres. Już wkrótce powstać ma komisja, po uruchomieniu której Kościół może nie podnieść się z kolan. Kościół katolicki będzie miał poważny problem?

Jolanta Banach, liderka Stowarzyszenia Lepszy Gdańsk, wraz z innymi działaczami i aktywistami rozpoczęła prace nad nową ustawą, która powołać ma komisje ds. zbadania pedofilii w polskim Kościele. Jak mówią pomysłodawcy, ma ona być całkowicie niezależna i odporna zarówno na wpływy kościoła, jak i polityki. – Nasza komisja byłaby precedensowa w skali światowej, bo byłaby komisją państwowo-społeczną. Czyli niezależną od organów władzy przez swój pluralizm i różnorodność – mówi Banach.

 Dopiero rozpoczynają się prace nad przygotowywaniem fazy roboczej ustawy, na projekt zatem z pewnością przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać, jednak już trwają rozmowy z prawnikami, które pomóc mają w powołaniu komitetu odpowiedzialnego za koordynowanie działań i będącego autorem obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej. Jaka będzie rola komisji ds. pedofilii w Kościele? Sam zamysł mówi, iż możliwość powołania nowej komisji przysługiwać będzie m.in. prezesowi Najwyżej Izby Kontroli, grupie 50 posłów i senatorów, Rzecznikowi Praw Obywatelskich czy przedstawicielowi Kościoła.

 Sama komisja miałaby kompetencje, których Kościół może poważnie się obawiać,m.in. dostęp do wszelkich archiwów dokumentów, duchowni będą mieli obowiązek również udostępnić wszystkie pomieszczenia użytkowane przez Kościół. – Jeżeli komisja przez swój pion prokuratorski prowadziłaby działalność quasi prokuratorską, to oczywiście, że elementami tych działań będą przesłuchiwanie świadków, wejście do pomieszczeń, w których doszło do przestępstwa oraz możliwość przeprowadzenia tam wyjaśnień – tłumaczy kobieta. W ustawie nie zabraknie również według twórców zapisu o sankcjach karnych za utrudnianie działań komisji, co wyeliminuje możliwość krycia księży pedofilów.

– Sprawca byłby zobowiązany do zadośćuczynienia. Musiałby je uregulować pod rygorem sankcji, egzekucji komorniczej – wyjaśnia dalej kobieta.

Foto: dziennikpolski24.pl|

Tekst i wideo: @Życie 24h

Skomentuj

Prosze wpisz komentarz!
Wpisz Imie: