Posiedzenie Senatu, także o głosowaniu za granicą

0
209

Rozpoczyna się posiedzenie Senatu RP. Z tego powodu Marszałek Senatu Tomasz Grodzki wystąpił na konferencji prasowej. Omawiając porządek obrad Senatu, Grodzki zauważył, iż wielu senatorów zaniepokojonych jest fatalną organizacją wyborów poza granicami kraju. W wyniku tych nieudolnych działań. wielu Polaków poza granicami kraju pozbawionych zostało możliwości oddania głosu w wyborach prezydenckich. Możliwym jest więc, iż senatorowie domagać będą się informacji od Ministerstwa Spraw Zagranicznych, co zamierza ono uczynić, aby umożliwić głosowanie wszystkim rodakom, którzy do głosowania się zarejestrowali. To ponad pół miliona ludzi, konstytucyjnym obowiązkiem MSZ jest stworzenie możliwości, aby ludzie ci mogli oddać swój głos.

Nasi czytelnicy informują nas o przezroczystych kopertach, co powoduje, iż wybory nie są tajne, nie spełniają one podstawowego wymogu tajności głosowania, aby wybory można uznać za demokratyczne. Do naszej redakcji zgłosił się wyborca, który miał znajomego w komisji. Ów znajomy doskonale wiedział jak ów wyborca głosował, będziemy starali się uzyskać odpowiedzi na te pytania, także od Konsulatu PiS w Chicago. Ze swojej strony domagamy się, aby istniała możliwość osobistego doręczenia głosu do Konsul atu w Chicago. Konsulat w dniu głosowania winien być otwarty do godz. 21, z możliwością dostarczenia pakietu wyborczego.

wideo: @Janusz Jaskółka