Polska przegrywa w sprawie ekshumacji smoleńskich

0
473

Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasbourgu przyznał rację dwóm rodzinom smoleńskim, które sprzeciwiały się ekshumacjom. W wyroku stwierdził, że Polska naruszyła art. 8 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka dot. prawa do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego. Wdowy po Arkadiuszu Rybickim i Leszku Solskim otrzymają po 16 tys. euro odszkodowania.

Według Trybunału, polskie prawo nie zapewniło wystarczających narzędzi do odwołania się od arbitralnej decyzji prokuratury nakazującej ekshumację. Według sądu, skarżące – wdowy Ewa Solska i Małgorzata Rybicka doznały cierpień psychicznych z powodu działania prokuratury.

„Skarżący sprzeciwiali się ekshumacji, pisali listy do prokuratora generalnego, składali zażalenia i domagali się nakazu sądowego, bezskutecznie. Prokurator odmówił przyjęcia zażaleń, uznając je za niedopuszczalne. Sądy cywilne odrzuciły wniosek o wydanie nakazu sądowego, stwierdzając, że prokurator miał obowiązek zgodnie z prawem krajowym nakazać przeprowadzenie sekcji zwłok w każdym przypadku podejrzanej śmierci, a jeśli zwłoki zostały już pochowane, nakazanie ekshumacji” – pisał Trybunał w komunikacie przed wydaniem wyroku.

To orzeczenie jest czytelnym znakiem dla władzy – uważa Małgorzata Rybicka. – Nie wolno stosować aktów przemocy wobec obywateli, a czymś takim były właśnie przymusowe ekshumacje. Państwo zmusiło nas do ponownego przeżywania żałoby i kolejnych pochówków. Nasze prawa zostały podeptane. Nie ma usprawiedliwienia dla takich działań – dodaje.

Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka nie mógł być inny.Smoleńskie ekshumacje są wynikiem chorobliwej obsesji państwa PiS i obsesyjnego tworzenia religii smoleńskiej jako mitu założycielskiego zakłamanego państwa PiS. Fundamenty państwa PiS zbudowane zostały na kłamstwie smoleńskim. Ekshumacje niczego nie wniosły do tak zwanego śledztwa smoleńskiego. Polska Podkomisja Antoniego Macierewicza, była zbiorem oszustów i kłamców smoleńskich. Kłamstwo smoleńskie stało się ideologią państwową, Podkomisji Macierewicza nigdy nie udało się podważyć raportu Komisji Raportu Komisji Millera, opisującego jak doszło do tragedii smoleńskiej.  Obsesyjne działania Prokuratury Ziobry prowadziły do naruszania praw rodzin ofiar katastrofy, co dzisiaj przyznał Trybunał.

Sama ekshumacja, odbywana w atmosferze protestu była bezrozumnym pokazem bezczelności i siły zbrodniczego państwa PiS i oczywiście merytorycznie niczego nie wniosła do sprawy.

.

Foto: Dziennik Bałtycki

Wideo: @Ultimate Qr