Polska państwem bezprawia i absurdu

0
152


Rzeczpospolita Polska staje się państwem bezprawia i absurdu. Rzd PiS odmówił wykonania wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, który uznał, iż tak zwana Komisja Dyscyplinarna Sądu Najwyższego nie może działać. Mimo to Izba działa i dzisiaj ma zająć się sprawą sędzi Beaty Morawiec, prezeski jednego z największych stowarzyszeń polskich sędziów. Została ona przez prokuraturę oskarżona o przyjęcie łapówki, w postaci telefonu komórkowego.

Telewizja publiczna w przeddzień posiedzenia Izby przeprowadziła bezpardonowy atak na sędzię Morawiec, korzystając z udostępnionych dokumentów sądowych, obrońcom sędzi odmówiono dostępu do tych dokumentów. Obrońcom dostępu odmówiono, zaś pseudo dziennikarze zakłamanej rządowej szczekaczki telewizyjnej posiadali dostęp nieograniczony. Tak wygląda polska praworządność.

Zarzuty są absurdalne,pewnie w kolejnym etapie Prokuratura Ziobry oskarży sędzię o przyjęcie łapówki w postaci długopisu lub jednorazowej husteczki. Tak Polska przestaje być krajem praworządnym. Przypomnijmy, iż parlament Europejski przyjął rezolucję domagającą się powiązania wypłat funduszy europejskich, z przestrzeganiem zasad praworządności w państwach członkowskich. Naszym zdaniem instytucje europejskie i tak ciągle są zbyt pobłażliwe dla dyktatur w Europie Środowej. Osobiście uważam, iż Rada Europy winna zawiesić członkostwo Polski i Węgier w Radzie Europy. Zachodnia Europa to także wspólnota wartości i demokratycznych ideałów. Nie można pogodzić się z faktem, iż europejscy podatnicy mają ponosić wyrzeczenia w imię wspierania dyktatur w Europie Środkowej. To skandal!

Posłuchajmy konferencji prasowej poświęconej kwestii braku praworządności w Polsce, z udziałem posłanki Gasiuk Pihowicz i posła Myrchy.

Wideo: @PRESS.WARSZAWA