Polska na kolizyjnym kursie z Unią Europejską

0
369

 

Pogłębia się konflikt Polski z Unią Europejską. Polska nie wykonała zaleceń Komisji Weneckiej oraz Komisji Europejskiej dotyczących tak zwanej reformy sądownictwa. Niezależność sądownictwa od władzy wykonawczej, Trójpodział władzy to jeden z fundamentów ustrojowych Unii Europejskiej, jedna z podstawowych zasad ustrojowych, opisana zresztą w Traktacie Akcesyjnym, podpisanym przez Polskę. Wyjaśnienia polskiego rządu, miały na celu, jedynie kupowanie czasu. Od początku oczywistym było, iż wyjaśnienia rządu PiS w Warszawie nie przekonają nikogo! Premier Mateusz Morawiecki usiłował robić dobrą minę do złej gry! Dzisiaj okazało się, iż Komisja Europejska pozostaje na stanowisku, że polska ustawa o Sądzie Najwyższym jest niezgodna z prawem UE, ponieważ narusza zasadę niezależności sądownictwa, w tym zasadę nieusuwalności sędziów. Polska ma teraz miesiąc na wprowadzenie odpowiednich środków. W przeciwnym razem Komisja skieruje sprawę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Komisja podjęła decyzję o przesłaniu Polsce tzw. uzasadnionej opinii w odniesieniu do ustawy o Sądzie Najwyższym. To właśnie kolejny krok w procederze naruszenia prawa wobec Polski.

PiS ma teraz ma do wyboru zmienić ustawę, lub oczekiwać na wyrok Trybunału Europejskiego. Nie uznanie wyroku Trybunału oznaczać będzie, iż Polska politycznie, praktycznie znajdzie się poza Unią Europejską,  Stanowisko Komisji Europejskiej, oczywiste dla prawników i nie jest zaskoczeniem.

Konflikt Polski z Unią Europejską przenosi Polskę na Wschód. Obecnie coraz aktywniejsze jest w Polsce lobby moskiewskie. Jednym z jego elementów jest były opozycjonista, twórca niewiele znaczącej w opozycji demokratycznej, Solidarności Walczącej. Niestety Polska PiS w praktyce, realizuje strategiczne cele polityki rosyjskiej. Polska racja stanu polega na silnym zakotwiczeniu w zachodnich strukturach jak NATO i Unia Europejska. Rząd PiS pogłębiając konflikt z Unią, realizuje nie polskie, ale rosyjskie strategiczne cele polityki zagranicznej. To o realizację tych celów zabiega między innymi ojciec obecnego premiera Kornel Morawiecki.

Foto: Polsat News

Skomentuj

Prosze wpisz komentarz!
Wpisz Imie: