Podatek od nieruchomości komercyjnych

0
193


Podatek od nieruchomości komercyjnych nazywany jest potocznie podatkiem od galerii handlowych. Jednak ta nazwa jest już bardzo myląca, ponieważ ten podatek dotyczy także stadionów.

– Jeszcze w starych przepisach, obowiązujących w 2018 r., ta nazwa miałą uzasadnienie bo temu podatkowi podlegały budynki, które były sklasyfikowane jako galerie handlowe, domy towarowe czy samodzielne sklepy – mówi w rozmowie z MarketNews24 Paweł Stańczyk, doradca podatkowy, Lider Praktyki Planowanie Podatkowego, Kancelaria Ożóg Tomczykowski. – W świetle nowych przepisów temu podatkowi podlegają wszelkie nieruchomości o ile są one wynajmowane lub wydzierżawiane i jeżeli są przedmiotem umowy o podobnym charakterze. 

Podatek ten obejmuje budynki, których wartość przekracza 10 mln zł. Jednak budynek nie będzie nim opodatkowany jeżeli łączna powierzchnia wynajmowana jest mniejsza niż 5 proc. całej powierzchni użytkowej.

Oznacza to, że podatkiem tym są obecnie objęte także hale magazynowe, także aparthotele, jeżeli są w nich świadczone usługi wynajmu.

– W świetle nowych interpretacji tym podatkiem są też objęte stadiony, jeśli są sklasyfikowane jako budynki i jeśli są wynajmowane przynajmniej na godzinę – wyjaśnia mec. P.Stańczyk.

Foto: Florian Weller GmbH

Wideo i tekst: @MarketNews24

Skomentuj

Prosze wpisz komentarz!
Wpisz Imie: