Platforma dla gospodarki czyli sześciopak reform

1
379

Czasami można usłyszeć zarzuty dotyczące tego, iż opozycja nie ma pomysłu na państwo, poza krytyką PiS nie potrafi przedstawić swoich propozycji. To oczywiście nieprawda, opinia krzywdząca.  Wczoraj, kiedy największa partia opozycyjna przedstawiała swoje propozycje ustaw dotyczących gospodarki, wzbudziło to moim zdaniem niedostateczne zainteresowanie mediów, zwłaszcza, że propozycje PO są ciekawe. Patia złożyła wczoraj do laski marszałkowskiej projekty sześciu ustaw dotyczących gospodarki.

Partia pragnie szybko poprawić te rzeczy, które poprawić można szybko. Jedna z nich to systematyczne zadłużanie państwa. Nie można zapominać, iż dzieje się to,  w okresie dobrej koniunktury. To czas na niezbędne reformy dotyczące, na przykład finansów publicznych.  Wiele europejskich rządów podejmuje wysiłki, aby w okresie dobrej koniunktury zmniejszyć deficyt. Tymczasem Polska w Unii Europejskiej, w tempie wzrostu zadłużenia finansów publicznych zajmuje 2 miejsce, w przyszłym roku zostanie liderem w tej klasyfikacji.

Kolejnym problemem jest biegunka legislacyjna obecnej ekipy. W sumie uchwalono 32 tysiące stron nowych regulacji, nowych nakazów, zakazów, poleceń kontroli. Prowadzenie biznesu staje się znacznie trudniejsze, powiedzmy sobie szczerze nikt nie jest w stanie mrozeznać się w tymi 32 tysiącach stron nowego, kiepskiej jakości prawa. PO ma pomysł jak rozwiązać ten problem.

W trakcie konferencji prasowej prof , Rzońca zauważył, że nie można mylić dobrej koniunktury gospodarczej, z dobrą polityką gospodarczą. Obecnie to, co powinno spadać, więc zadłużenie i ceny rosną, spadają natomiast na przykład innowacyjność i inwestycje, aktywność.

Aby dało się wypić to piwo, które nawarzył PiS, PO przygotowała sześć ustaw. Będzie można wypić to piwo, bez kaca.

Pierwsza z proponowanych przez PO ustaw, dotyczy powstrzymania zadłużania państwa. Profesor pytał, czy chcemy państwa, które tak jak Norwegia i Estonia nie posiadają długów.  W Polsce mimo rekordowo niskich w Europie stóp procentowych, wydaje się 30 miliardów złotych na spłatę odsetek od zadłużenia.  30 miliardów to więcej niż kosztuje program 500+, to prawie tyle ile uzyskuje się z podatku płaconego przez przedsiębiorstwa. To pięć razy więcej niż budżet wydaje na naukę.

Jednak w sytuacji kiedy europejskie banki znormalizują stopy procentowe, odsetki gwałtownie urosną. Gdyby koniunktura na świecie uległa pogorszeniu, rząd musiałby dratycznie podnosić podatki, ograniczając budżetowe wydatki. Pierwsza z proponowanych ustaw dotyczy przestrzegania przez rad reguły wydatkowej, uchwalonej przez PO, zmierza do wykorzystania potencjału analitycznego RPP i Narodowego banku Polskiego.

Druga z ustaw dotyczy biegunki legislacyjnej. Można powiedzieć, że rząd akcję „cała Polska czyta dzieciom” zamienił w akcję” cała Polska czyta prawo. Połowa uchwalanego prawa, to prawo gospodarcze. PO proponuje stworzenie odpowiednich wymogów dla tworzenia prawa gospodarczego. Rząd zgodnie z ustawą PO, nie mógłby się chować za plecami swoich posłów, zgłaszających projekty poselskie. Ustawa proponowana przez PO przewiduje, iż rząd musiałby określać, czy popiera projekt poselski, czy nie, co wiązałoby się z koniecznością przedstawienia skutków jakie przyniesie proponowane prawo.

Ponadto każdy projekt prawa gospodarczego winien być obowiązkowo poddawany konsultacjom społecznym. Projekt ustawy definiuje także przedmiot regulowany przez prawo gospodarcze.

Trzecia ustawa stwarza zachęty do późniejszego przechodzenia na emeryturę. PiS, w sytuacji gdy w wielu zawodach brakuje rąk do pracy, obniżył wiek emerytalny. Do ZUS wpłynęło 341 tysięcy wniosków o emeryturę w pierwszych miesiącach po tym jak decyzja, o obniżeniu wieku emerytalnego weszła w życie. Przeciętna emerytura kobiety wynosi 1600 złotych, za co przeżyć bardzo trudno. Projekt ustawy proponuje, aby pracownikom,  którzy pozostaną w pracy po osiągnięciu wieku emerytalnego, nie potrącać składek z wyjątkiem składki zdrowotnej.  To jedna z zachęt, co obniży koszty pracy.

Czwarta ustawa dotyczy zachęt dla młodych ludzi, do wchodzenia na rynek pracy. Trzeba pamietać, że aktywność zawodowa młodych Polaków jest znacznie niższa, niż ich kolegów w Niemczech, czy Szwecji.

Kolejna ustawa ma przeciwdziałać rosnącym cenom żywności, zdrożały nie tylko jajko i mało, ale cała żywność. W takiej sytuacji PO proponuje, aby całą żywność objąć 5% podatkiem VAT, a nie tak jak teraz kilkoma różnymi stawkami.

Więcej o proponowanych ustawach a materiale wideo z konferencji prasowej

.

Wideo: Platforma News

Foto: WPROST.pl

 

1 Komentarz

  1. Problem jest taki, że PO jest kompletnie niewiarygodna. Wszystko to, co powyżej obiecywali oni wprowadzić, jak tylko będą rządzić, a potem potrafili nas tylko walić po doopie. Praktyka rządów PO, a zwłaszcza Rostowskiego, Szczurka czy najgorszego szkodnika, wiceministra finansów Kapicy, to było dno.
    Najgorsze jest to, że złe rządy zostały zastąpione przez znacznie gorsze i do tego faszystowskie.
    Gdyby PO wprowadzało swój program z 2005 czy 2007 roku w życie, a nie zdradzało swoich wyborców, budując oligarchiczne państwo opresyjno-biurokratyczne, to PiS nigdy nie zdobył by władzy.

Skomentuj

Prosze wpisz komentarz!
Wpisz Imie: