Parlament Europejski przeciw budżetowi Unii Europejskiej

0
222


Parlament Europejski przyjął rezolucję, w której nie zgodzono się na propozycję unijnego budżetu, krytykując brak wystarczająco silnego powiązania praworządności z wypłatą unijnych funduszy.  Rezolucja nie ma wiążącego charakteru, jest aktem politycznym, Parlament może jednak zablokować wiele działań. Tak więc procedura przed nami, zobaczymy kto ma lepszych strzelców:

Jak informuje “Deutsche Welle” – “Parlament Europejski domaga się zaostrzenia zasady „fundusze za praworządność”. W swej rezolucji »głęboko ubolewa, że Rada Europejska znacznie osłabiła dążenie«, by w pakiecie finansowym »stanąć na straży praworządności, praw podstawowych i demokracji«” – czytamy.

Przy pomocy rezolucji PE chce wymusić pewne zmiany, związane z praworządnością. Europosłowie chcą, żeby Rada Europejska wróciła do oryginalnego projektu przepisów związanych z praworządnością, “w którym decyzje Komisji Europejskiej o zawieszeniu czy nawet zredukowaniu funduszy wchodziłby w życie niemal automatycznie” – pisze “DW”.

W głosowaniu wzięło udział 682 europosłów; 465 było za, 150 przeciw, a 67 wstrzymało się od głosu.

Tak więc pisowska banda ciszyła się nieco na wyrost, Europa wraca do gry i nie rezygnuje z walki o praworządność. Rozgrywka trwa nadal.

Wideo: @euronews (in English)