Ordo luris organizacja katolickich terrorystów

1
9275

Organizacja katolickich terrorystów Ordo luris przy gotowała projekt ustawy, który tylnymi drzwiami wprowadza w Polsce całkowity zakaz aborcji. Co więcej przyjęcie tego szkodliwego projektu, umożliwi odmowę wykonywania szpitalom, wielu innych procedur medycznych. Organizacja przygotowała projekt ustawy do granic absurdu rozszerzający tak zwaną klauzulę sumienia. W projekcie  mówi się o rozszerzeniu wolności sumieniu i ochronie praw obywatelskich, ale tak naprawdę organizacja Ordo Luris pragnie,  w drakoński sposób ograniczyć prawa obywateli, w szczególności prawa kobiet. Projekt zezwoli szpitalom na odmawianie  dokonania legalnego, dopuszczonego przez i tak haniebnie restrykcyjne polskie,  prawo zabiegu aborcji.

Absurdalne rozszerzenie klauzuli sumienia, w polskiej rzeczywistości, oznaczać będzie ogromne naciski na szpitale, zmierzające do wyeliminowania wielu procedur medycznych, także opieki nad płodem i opieki kobiety w okresie ciąży. Przyjęcie projektu przygotowanego przez Ordo Luris cofa Polskę, do zupełnie innej epoki, wprowadza w Polsce prawo wyznaniowe, swoistą odmianę katolickiego szariatu.

Projekt Ordo luris oznacza, w praktyce próbę narzucenia jednego obowiązującego światopoglądu.

Na stronie internetowej organizacji zamieszczono kuriozalne opracowanie będące prawniczym bełkotem, krytukujące program wyborczy kandydata PO na urząd prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. Krytykę, twierdzenia o sprzeczności programu z polskim prawem, wywołało poparcie kandydata programu „in vitro” oraz tak zwanej antykoncepcji awaryjnej.Dla organizacji pragnącej wprowadzić w Polsce katolickiej odmiany szariatu, to antykoncepcja awaryjna, to rzecz niedopuszczalna!

Jakoś tak zwykle bywa, że organizacje jak Ordo luris, mówią o obronie sumienia, o prawach człowieka,  w gruncie rzeczy prawa jednostki chcą w drakoński sposób ograniczyć, pozbawiając kobiety „in vitro, czy antykoncepcji awaryjnej i wielu innych praw. Kobieta powinna zająć się rodzeniem dzieci i słuchać tego co powiedzą jej z kościelnej ambony!

Co ciekawe,  jak dobrze poczytać progra Ordo Luris znajdziemy wile  podobieństw do islamskich organizacji terrorystycznych jak Hezbollah czy Hamas.  Hamas także pragnie tylko ‘rozszerzenia wielkości Allaha”. Czemu nie, przecież to nic zdrożnego! Ordo Luris także pragnie dobra, stwierdza: Uważny obserwator bez trudu dostrzeże radykalizm, z jakim podejmuje się dziś krytykę istniejącego ładu społecznego. Nie służy ona jednak oczyszczeniu lecz stanowi atak na jego fundamenty”.  Zaraz zaraz. Kto atakuje, jakie fundamenty? Atak na społeczeństwo?  W wygranej przez Hezbollah kampanii wyborczej w Libanie też na wiecach słyszeliśmy: „Niewierni dokonują ataku na fundamenty naszego społeczeństwa”. Jakby przepisane z programu Ordo Luris. Przypadek, a może oni myślą tak samo! Na pewno łączy ich chęć narzucenia wyznaniowego prawa, i jednego powszechnie obowiązującego światopoglądu.

Dopiero jak zaczniemy dalej czytać, zobaczymy jaki oni chcą nam  stworzyć ład prawny, który całkowicie podporządkuje człowieka, prawu wyznaniowemu, dokładnie tak samo jak jest w krajach islamskich.

Nie widzę żadnej różnicy między Ordo Luris, a islamskimi terrorystami. Jedni i drudzy pragną tego samego, dążą do podporządkowania człowieka, religii.  Dla Hamasu, dla Hezbollahu, religia, jest doktryną państwową, systemem prawnym, systemem politycznym, tak samo jak dla Ordo luris.

Foto: Niedziela

Andrzej Jarmakowski

1 Komentarz

Skomentuj

Prosze wpisz komentarz!
Wpisz Imie: