Nie pozwólmy zakłamywać historii

0
445


 W czasach walki o niepodległość wskazywaliśmy na zakłamywanie naszej historii przez komunistów. Pamiętam jak w oparach denaturatu, na powielaczu spirytusowym drukowałem słynną książkę, jak to Stalin był najlepszym sojusznikiem Hitlera. Komunistom nie udało się historii zakłamać do końca także dlatego, że Polska, tak po prawdzie, była krajem bez komunistów. Prawdziwych komunistów nie było w Polsce wielu. Na Uniwersytecie komunistów już nie było, na pewno nie chcieli niczego zrobić dla tej ideii. Po uczelni, swobodnie krążyły podziemne wydawnictwa, bibuła była zjawiskiem powszechnym.

Sporo księży jak prałat Hilary Jastak w Gdyni wspierało demokratyczną opozycję. Potem jednak nie potrafiliśmy zadbać o to, aby historia Kościoła katolickiego ukazywać taką jaka ona była w rzeczywistości, a historia to dość ponura. Tak, to nasz grzech.

Kościół katolicki, bardzo często bywał w Polsce wrogą agenturą.  Poeta wiedział co mówi, gdy krzyczał: „Polska twa zguba w Watykanie!”.Gdy ważyły się losy niepodległej Polski, w czasach, gdy próbowano nieśmiałych reform państwa, Kościół katolicki wolał sprzyjać rozbiorowi państwa polskiego, niż zgodzić się na jakiekolwiek reformy.  Tak obawiano się Oświecenia, iż wolano poprzeć rozbiory. W naszej historii symbolem zaprzaństwa i zdrady stała się tak zwana Konfederacja Targowicka, choć po prawdzie powstała ona na dworze carycy Katarzyny, a nie w żadnej Targowicy. Przede wszystkim Konfederacja powstała z wielkim poparciem Kościoła katolickiego, przez kościelnych dostojników została stworzona. Kościół potępił uchwaloną Konstytucję 3 Maja, której rocznicę uchwalenia tak uroczyście obchodzimy. Potem po Kongresie Wiedeńskim konsekwentnie potępiał powstania narodowe, od Powstania Listopadowego poczynając.

Równie kompromitująca jest postawa Watykanu w czasie II wojny światowej i przed nią, co znakomicie uchwycił prezydent Truman w cytowanym liście.

Do  dramatu dochodziło zawsze, gdy Kościół zamieniał się w partię polityczną, gdy zajmował polityczne stanowisko. Truman miał rację.

Obecnie obserwujemy swoiste Daja Vu. Kościół ponownie staje się partią polityczna. Czy skutek będzie taki sam jak w czasach Konfederacji Targowickiej, albo jak w okresie gdy Hitler umacniał swoją władzę? Posłuchajmy nagrania przygotowanego przez Zbyszka G.

Pamiętajcie, iż to papież mówił iż” Trzecia Rzesza jest pierwszym mocarstwem nie tylko uznającym, lecz w dalszym ciągu wprowadzającym w życie szczytne zasady papiestwa”. Tak, o tym stwierdzeniu Watykan woli nie pamiętać. Dlaczego? Niech każdy odpowie sobie sam na to pytanie. My możemy jedynie spełniać swoją powinność i dbać o to, aby historii nie dać zakłamać.

Foto: Biblioteka Listów z naszego sadu

Wideo: @Zbyszek G

Skomentuj

Prosze wpisz komentarz!
Wpisz Imie: