List Małgorzaty Kidawy-Błońskiej do Polonii

0
218

Polska stoi dziś na rozdrożu i to nie tylko z powodu nieoczekiwanej pandemii, ale stosowanego przez obecną władze systematycznego łamania konstytucyjnego porządku i braku zwykłej, ludzkiej przyzwoitości. Ich wyrazem jest gotowość obozu rządzącego do przeprowadzenia wyboru Prezydenta RP w sposób, który wykluczy z tego obywatelskiego aktu wielu Rodaków żyjących poza granicami Polski.

Polskie obywatelstwo nie zna granic – żyjecie i pracujecie na wszystkich kontynentach. Wasza polskość i umiłowanie Ojczyzny zderza się dziś niestety nie tylko z pandemią, ale przede wszystkim z bezwzględnością i cynizmem obecnej władzy.Mimo, to wzywam Was, Rodaków mieszkających na całym świecie, do rejestrowania się na wybory prezydenckie. Może to być niezbędne aby protestować, jeśli wybory zostaną przeprowadzone z naruszeniem prawa.Nadal mam nadzieję, że doprowadzimy do tego, iż wszyscy będziemy mogli wziąć udział w uczciwych, równych, tajnych i co dziś najważniejsze, bezpiecznych wyborach Prezydenta RP. Nic nie jest przegrane, nic, mimo wysiłków obozu władzy, nie jest stracone.

Nadal jesteśmy we wspólnocie demokratycznych wartości. Każdy głos za Polską praworządną i demokratyczną, żyjącą w symbiozie z innymi krajami, Polską w europejskich i trans-atlantyckich strukturach liczy się i będzie ważny dla naszej przyszłości.„Nie chciejcie ojczyzny, która Was nic nie kosztuje” – powiedział św. Jan Paweł II. Polonia wiele razy pokazała umiłowanie Ojczyzny – w czasie wielkiego zrywu Solidarności i stanu wojennego, kiedy walczyliśmy o członkostwo w NATO i Unii Europejskiej. Dziś znowu nasza wspólna Ojczyzna, Polska, może jak nigdy przedtem, potrzebuje Was i Waszego zaangażowania.Ja zapewniam, że będę nadal konsekwentnie domagać się przełożenia terminu wyborów i upominać się o Wasze niezbywalne, konstytucyjne prawa.

Z poważaniem,Małgorzata Kidawa-Błońska