Kuriozalna uchwała Rady Ministrów ws. wymiaru sprawiedliwości

0
202


Rada Ministrów przyjęła kuriozalną uchwałę dotyczącą wymiaru sprawiedliwości.  Należy podkreślić, iż całkowitą odpowiedzialność za chaos w wymiarze sprawiedliwości ponosi obecna większość parlamentarna, czyli tak zwane Prawo i Sprawiedliwość ze swoimi przystawkami. To PiS doprowadził do tego, że w Sądzie Najwyższym mamy trzech sędziów dublerów. To PiS doprowadził do całkowitego, wbrew Konstytucji, upolitycznienia Krajowej Rady Sądownictwa.  To PiS doprowadził do tego, że nie mamy w Polsce niezależnej prokuratury.

Przypomnę, że to PiS wbrew wyrokowi naczelnego Sądu Administracyjnego utajnia tak zwane listy poparcia dla kandydatów wbrew Konstytucji, wybranym do Krajowej Rady Sądownictwa.

PiS nie rozumie czym jest prawo europejskie, PiS nie rozumie ostatniego wyroku Trybunału Sprawiedliwości i idzie na zwarcie z instutucjami Unii Europejskiej. PiS nie rozumie co to znaczy Trójpodział władzy.

Można odnieść wrażenie, że Zbigniew Ziobro po porażce jego pseudoreformy na arenie międzynarodowej idzie obecnie na zwarcie z polskimi sędziami. Ziobro zapomniał, że zgodnie z polską Konstytucją sędziowie w Polsce są niezależni. PiS pragnie, aby sędziowie wydawali wyłącznie wyroki po myśli obecnej władzy. W tym celu stworzono caly system kar dyscyplinarnych dla sędziów, którzy sprzeciwią się woli obecnej władzy. Stworzono cały system, który ma eliminować sędziów niepokornych.

Wideo: @Platforma News

Skomentuj

Prosze wpisz komentarz!
Wpisz Imie: