Dużo ryzykujemy jako podatnicy

0
411

Deficyt całego sektora finansów publicznych w 2017 r. był najmniejszy w historii,  dług publiczny spadł nie tylko w relacji do PKB, ale również w ujęciu bezwzględnym. Jednak sukces to dość pozorny. Dług zmalał bo polska waluta bardzo się wzmocniła.

Ponieważ część długu publicznego jest zaciągnięta w walutach obcych, to wzmocnienie złotego wobec euro i dolara spowodowało, że z tego właśnie powodu dług zmalał o 25 mld zł.

– Zyskują na tym frankowicze i wszyscy podatnicy – mówi w rozmowie z MarketNews24 dr Aleksander Łaszek, główny ekonomista FOR. – Jednak nie wykorzystujemy dostatecznie dobrej koniunktury, która przecież musi się skończyć.

Gdy koniunktura się skończy, bo przecież jest cykliczna, dług publiczny będzie dotkliwszy dla podatników i coraz trudniej będzie sfinansować różne programy socjalne.

– W 20 państwach UE dług publiczny w relacji do PKB spadł bardziej niż w Polsce – dodaje A.Łaszek. – Okres tak dobrej koniunktury powinniśmy tak wykorzystać, aby mieć nadwyżkę zamiast deficytu.

 

Wideo i tekst@ MarketNews24

Skomentuj

Prosze wpisz komentarz!
Wpisz Imie: