Czy fundacje rodzinne właścicieli polskich firm wrócą do… Polski

0
407

Polski system prawny wciąż utrudnia dziedziczenie firm. Brakuje w nim takiego rozwiązania, jakim jest fundacja rodzinna. Czy polska fundacja rodzinna będzie bardziej atrakcyjna podatkowo niż zagraniczne, dzięki czemu firmy wrócą do Polski?

Zakończyły się konsultacje dotyczące ustawy o fundacji rodzinnej. Polskie firmy rodzinne zgłosiły propozycje dotyczące sukcesji. Wśród istotnych problemów pozostaje właśnie kwestia zachęty polskich firm do rozwiązania fundacji zagranicznych, powrotu z aktywami do Polski i skorzystania z polskiego rozwiązania. Do takiej decyzji mogą skłonić atrakcyjne dla fundatora i beneficjentów rozwiązania podatkowe polskiej fundacji rodzinnej.

– Tych postulatów jest bardzo dużo, a opodatkowanie fundacji i jej beneficjentów należy do najbardziej newralgicznych kwestii dotyczących całej fundacji rodzinnej  – mówi w rozmowie z MarketNews24 Paweł Tomczykowski, Partner Zarządzający, Kancelaria Ożóg Tomczykowski. – Propozycja, która pierwotnie została przygotowana przez Ministerstwo Finansów zakłada, że ciężar opodatkowania będzie spoczywał na fundacji rodzinnej, co prowadzi m.in. do tego, że w przypadku dywidendy mielibyśmy do czynienia z przyspieszonym podwójnym opodatkowaniem.

Postulaty podatkowe zgłoszone podczas konsultacji dotyczą:

*„odwrócenia” samego modelu opodatkowania: opodatkowani powinni zostać beneficjenci otrzymujący od fundacji świadczenia, a nie fundacja;

*opodatkowania dywidendy w taki sposób, jak w przypadku spółek;

*możliwości skorzystania z obniżonej 9% stawki CIT przez te fundacje których roczne przychody nie przekroczą progu 2 mln euro (analogicznie, jak mają to spółki);

* zastosowania 12% stawki podatku od spadków i darowizn dla członków rodziny z I i II grupy podatkowej, ponieważ projekt ustawy zakłada wyższe opodatkowanie niż dla spadków, podnosi stawkę do 19%;

*rozszerzenia grupy „zerowej” o osoby tworzące z fundatorem wspólne gospodarstwo domowe (takie są współczesne realia i ustawodawca powinien się z nimi mierzyć);

*zwolnienie od CIT dochodu fundacji przekazywanego na cele społecznie użyteczne, ponieważ takie rozwiązanie podatkowe dotyczy wszystkich fundacji prowadzących działalność charytatywną;

*„oferty” dla podatników powracających do kraju z fundacji zagranicznych.

– Zastosowanie niższej niż 19% stawka podatku od spadków i darowizn, w przypadku osób nie należących do grupy „zerowej”, ale należących do rodziny (tzw. I i II grupa podatkowa) to drugi z najważniejszych postulatów, po kwestii związanej z opodatkowaniem dywidendy – wyjaśnia P. Tomczykowski. – Dla tych osób Ministerstwo Finansów zaproponowało od razu 19% opodatkowanie.

Jaka propozycja rozwiązań podatkowych mogłaby skłonić fundacje rodzinne, zarejestrowane poza granicami Polski, do przeniesienia się ze swoimi aktywami do Polski?

– Taka propozycja podatkowa mogłaby zakładać, że np. po likwidacji zagranicznej fundacji fundator czy beneficjenci nie byliby opodatkowani podatkiem od spadków i darowizn z tytułu „zwrotnego” otrzymania mienia od zagranicznej fundacji, o ile wnieśliby je np. w terminie 1 roku do polskiej fundacji rodzinnej.

Wideo: @MarketNews24