Czas to pokazać Polakom

1
171


W Polsce trwają jakieś dziwne rokowania z niejakim Gowinem, w sprawie wyborów. Nie wiem, ile warte są te negocjacje, trzeba jednak pamiętać, iż  rozmawiamy z oszustami. Prawo i Sprawiedliwość stało się partią przestępców i pospolitych gangsterów, toczących brutalna walkę o władzę. Nie interesuje mnie także, kto w tych zmaganiach okaże się silniejszy, Kaczyński, Ziobro, czy Gowin,  wszyscy oni są kryminalistami i ich miejsce jest w pierdlu.

Niektórzy zachwycają się ministrem Zdrowia niejakim Łukaszem Szumowskim, notorycznym kłamcą  i oszustem. Jak to jest możliwe, że minister przekazuje firmie prowadzonej przez brata ministra wielomilionowe dotacje z Ministerstwa Zdrowia?  Przecież w każdym normalnym kraju Szumowski za taki nepotyzm poszedłby siedzieć i to na długie lata.

Tak PiS dzisiaj stał się organizacją przestępczą, brutalną, mafijną strukturą zainteresowaną wyłącznie utrzymaniem władzy, czy można taką partią negocjować wybory? Lista przestępstw PiS jest długa, obejmuje ponad 200 wielkich afer, od afery SKOKÓW i afery Srebrnej poczynając.

Tak to prawda wielu zwolenników PiS jest zmanipulowanych za pośrednictwem fałszywego przekazu, pytanie brzy jak dotrzeć do tych ludzi z prawdą. Na razie wiem, jak niebezpieczne mogą okazać się negocjacje w mafią, gdyż PiS jest taką polityczną mafią.  

Foto: oto: Paczaizm.pl

Wideo: @Zbyszek G

1 Komentarz

 1. „Art. 18 k.k. § 1. Odpowiada za sprawstwo nie tylko ten, kto wykonuje czyn zabroniony sam albo wspólnie i w porozumieniu z inną osobą, ale także ten, kto kieruje wykonaniem czynu zabronionego przez inną osobę lub wykorzystując uzależnienie innej osoby od siebie, poleca jej wykonanie takiego czynu.§

  § 2. Odpowiada za podżeganie, kto chcąc, aby inna osoba dokonała czynu zabronionego, nakłania ją do tego.

  § 3. Odpowiada za pomocnictwo, kto w zamiarze, aby inna osoba dokonała czynu zabronionego, swoim zachowaniem ułatwia jego popełnienie, w szczególności dostarczając narzędzie, środek przewozu, udzielając rady lub informacji; odpowiada za pomocnictwo także ten, kto wbrew prawnemu, szczególnemu obowiązkowi niedopuszczenia do popełnienia czynu zabronionego swoim zaniechaniem ułatwia innej osobie jego popełnienie.”

  Różnica pomiędzy wskazanymi formami zjawiskowymi popełnienia przestępstwa wydaje się oczywista. Pomocnik to osoba ułatwiająca popełnienie czynu zabronionego a współsprawca to osoba, która popełnia przestępstwo wspólnie i w porozumieniu z inną osobą.

  Praktyka pokazała, iż częste są sytuacje, w których powstają uzasadnione wątpliwości czy dane zachowanie osoby jedynie ułatwiało popełnienie przestępstwa czy już stanowiło wkład nakazujący przyjąć istnienie współsprawstwa.

  Dla przykładu osoba stojąca na czatach podczas dokonywanej kradzieży z włamaniem, niewątpliwie ułatwia sprawcy popełnienie czynu zabronionego, jednak jej zachowanie nie jest tożsame z zachowaniem sprawcy dokonującego przestępstwa kradzieży z włamaniem. W świetle tej koncepcji mamy do czynienia z pomocnictwem.

Skomentuj

Prosze wpisz komentarz!
Wpisz Imie: