Chicago – miasto XXI wieku

0
309

Burmistrz Chicago Rahm Emanuel wystąpił w Ekonomicznym Klubie Chicago. Sporo mówił o ekonomicznych sukcesach Chicago, Wietrzne miasto jest w ścisłej czołówce wielkich światowych metropolii pod względem wysokości zagranicznych inwestycji bezpośrednich.  Kolejne korporacje wybierają chicagowską aglomerację na swoją siedzibę.

Inwestycje to miejsca pracy, których Chicago ciągle potrzebuje.

Burmistrz zauważył, że w rozwoju miasta ogromną rolę odgrywają edukacja i system komunikacji publicznej. Nie jest możliwy rozwój miasta bez odpowiedniego systemu edukacji.

Rahm Emanuel wspominał, że kiedy zaczynał swoją przygodę związaną z kierowaniem Chicago, tylko 7% studentów kończyło miejskie college’s. Obecnie współczynnik ten wzrósł do 23%.

W Chicago swoje siedziby posiada wiele uniwersytetów. Rocznie w Chicago na miejscowych uniwersytetach wydawanych jest 140.000 dyplomów MB i wyższych. W Stanach Zjednoczonych tylko  uczelnie w Bostonem wydają nieco więcej dyplomów. Chicago jest na drugim miejscu, wyprzedzając Nowy Jork, Los Angeles, Atlantę i inne wielkie amerykańskie metropolie. Biznes może liczyć, iż pozyska w Chicago wysoko wykwalifikowaną kadrę.

Ogromną rolę odgrywa system publicznej komunikacji.  Chicago prowadzi obecnie inwestycję związaną z modernizacją kolejki z lotniska O’Hare do śródmieścia. Podróż zgodnie z ambitnymi planami ma zająć kilkanaście minut. Chicago modernizuje także i inne linie miejskich kolejek.O’Hare, to jedyny amerykański port lotniczy, skąd samoloty latają na wszystkich sześć kontynentów.

Obecnie oczekujemy na rozpoczęcia prac unowocześnienia przystanku linii zielonej przy ulicy Damen (patrz wideo)

W ostatnich latach pozytywnie zmienił się system szkolnictwa publicznego w Chicago. Emanuel z dużą satysfakcją mówił, że kiedy zaczynał pracę jako burmistrz, system szkół publicznych w Chicago uchodził za najgorszy w kraju.  Obecnie sytuacja ta uległa zmianie. Znacznie więcej uczniów kończy szkołę średnią, a potem kontynuuje naukę w szkołach wyższych. Miasto uruchomiło system pomocy finansowej dla studentów miejskich studentów, Od nowego roku wszystkie dzieci, niezależnie od sytuacji materialnej rodziców mają mieć zapewnioną edukację w przedszkolu, na rok przed rozpoczęciem edukacji w szkole podstawowej.

Sukcesem miasta jest także poprawa stanu finansów publicznych miasta, jak i uczynienie ich przejrzystymi. Lepiej wygląda także sytuacja czterech miejskich funduszy emerytalnych.

Więcej na ten temat w materiale wideo.

Foto: TripAdvisor

Wideo 1 i 2:  Chicago Mayor’s Office

Skomentuj

Prosze wpisz komentarz!
Wpisz Imie: