Ukarać Biereckiego

1
659

Mija kolejny dzień, w którym politycy PiS nie zdobyli się na potępienie słów senatora Biereckiego o czyszczeniu narodu polskiego z osób, które nie są godne tego, aby być członkami naszej wspólnoty narodowej. Brak potępieni dla faszystowskiego poglądu, oznacza, że  istnieje, przyzwolenie w PiS, na wypowiadanie takich poglądów. A może PiS rzeczywiście pragnie takiego oczyszczenia?

Prawo i Sprawiedliwość miało swoją konwencję wyborczą w Lublinie. Z konwencji tej jasno wynikało, że PiS przeciwny jest przyjęciu waluty euro. W przemówieniach Morawieckiego, naród, narodem, naród poganiał, naród był narodowi narodem.  Z tej demagogii nic nie wynikało, poza tym, że PiS pragnie Polski pałętającej się gdzieś na peryferiach Europy, pozbawionej znaczenia.

Wrócmy do Biereckiego. Mamy do czynienia z głoszeniem poglądów, w historii będących uzasadnieniem, dla eliminacji całych nardów. Wiemy z historii bliskiej i dalekiej jak złe słowa wpływały na bieg zdarzeń, na przykład na Bałkanach. Dlatego senatorowie Koalicji Europejskiej zgłosili wniosek do marszałka Senatu o regulaminowe ukaranie marszałka Biereckiego. Niech sprawa ta będzie testem dla polityków PiS, sprawdzianem ich rzeczywistych intencji.

Posłuchajmy tej ważnej konferencji prasowej.

Patrząc na senatora Biereckiego, powiedzieć można, iż szkoda, iż „historia nie jest nauczycielką życia”.

Pamiętajmy także, iż senator Bierecki to sprawca największej afery finansowej III RP, afery SKOKów. Senator Bierecki pokazuje moralną kondycję polityków PiS. Głoszą oni poglądy faszystowskie, które w przyszłości doprowadziły do koszmarnych zbrodni. Ponadto państwo, w tym przypadku państwo PiS ma zapewnić parasol ochronny dla przestępczych działań PiS.

Na zdjęciu jedna z mogił odkrytych w Srebrenicy, gdzie także czyszczono z ludzi niegodnych.

Foto:  Fakty – Interia

Wideo: @Platforma News

1 Komentarz

Skomentuj

Prosze wpisz komentarz!
Wpisz Imie: