Pomysł PiS rodem z III Rzeszy

0
612


Nie do przyjęcia są pomysły PiS o stworzeniu przymusowego samorządu dziennikarskiego, który miałby decydować o tym komu wolno będzie wykonywać zawód dziennikarza. Można odnieść wrażenie, że pomysły PiS dotyczące samorządy dziennikarskiego wzorowane są na ustawie uchwalonej w III Rzeszy w roku 1933 roku.

Przypomnijmy tutaj, iż w 1933 roku uchwalono w Niemczech nowe prawo prasowe. Dziennikarzami mogły być jedynie osoby wpisane na listę przez Izbę dziennikarzy Rzeszy, część Izby Kultury nadzorowanej przez ministra propagandy Goebbelsa.

Prawo do używania tytułu redaktora miały jedynie osoby spełniające wymogi wspomnianej już ustawy. Dziennikarzem mogły być tylko osoby aryjskiego pochodzenia,  pozostające w związku małżeńskim z osobą o aryjskim pochodzeniu. Skreśleniu z listy dziennikarzy podlegała osoba, która głosiła poglądy odbiegające od linii władzy.

Ustawa też tworzyła samorząd dziennikarski, którego szefa mianował minister propagandy.

Wprowadzono także sądy prasowe, wielu dziennikarzy wsadzono do więzień.

Pomysły te przypominają program PiS dotyczący samorządu dziennikarskiego.  Taki los pragnie zgotować PiS Polsce po wyborach.

Foto: archiwum

Wideo: @Zbyszek G

Skomentuj

Prosze wpisz komentarz!
Wpisz Imie: